Skip to content

پژوهشهای کاربردی: افزایش امتیاز مقاله های کاربردی در دانشگاه رازی کرمانشاه

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از افزایش امتیاز مقاله‌های کاربردی خبر داد و گفت: مقاله هایی که در راستای کاربردی شدن حرکت کنند از امتیاز بیشتری برخوردار می شوند.
دکتر محمد مهدی خدایی گفت: حرکت به سمت کاربردی کردن پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از مصوبات برنامه پنجم توسعه و وزارت علوم است که باید تمام علوم به ویژه علوم فنی مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و سایر علوم کاربردی شوند تا مشکلات کشور حل شود.
وی ادامه داد: بنابراین گروه پژوهشی و آموزشی دانشگاه رازی برنامه ای تدوین کرد که به موجب آن تحقیقات پژوهشی در زمینه کاربردی از تسهیلات ویژه ای برخوردار می شوند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: به عنوان مثال پایان‌نامه‌ای که در راستای کاربردی شدن حرکت می کند از امتیاز بیشتری نسبت به پایان نامه غیر کاربردی برخوردار می شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد امتیاز مقالات کاربردی افزایش یابد تا انگیزه هیات علمی دانشگاه برای تهیه چنین مقالاتی افزایش پیدا کند.
دکتر خدایی افزود: حرکت به سمت کاربردی شدن پروژه ها و تحقیقات زمان بر است و به سرعت اتفاق نمی افتد لذا باید به تدریج فضایی ایجاد کنیم که تحقیقات به سمت کاربردی شدن حرکت کنند به عنوان مثال اگر استادی سه دانشجو دارد باید شرایطی ایجاد کنیم که حداقل یکی از آنها به سمت کاربردی کردن پایان نامه خود حرکت کند.
وی ادامه داد: همچنین باید آیین نامه‌های ارتقاء را تقویت کنیم و امتیازات بیشتری در آیین نامه ارتقاء برای کاربردی کردن تحقیقات و پروژه ها اختصاص دهیم تا شرایط برای فعالیت‌های کاربردی مهیا شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها