Skip to content

پژوهشهای کاربردی: طرحهای کاربردی وزارت بهداشت در دست بررسی توسط ریاست جمهوری

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ریاست جمهوری هنوز در حال بررسی طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر حل مشکل است و هنوز پاسخی در خصوص تصویب و تعیین اعتبار این طرحها به وزارت بهداشت ارائه نشده است.
دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریاست جمهوری عنوان کرده اند که به طرحهای تحقیقاتی کاربردی که به حل مشکل جامعه بیانجامد، اعتبارات نامحدود تعلق می گیرد که وزارت بهداشت طرحهایی را با این رویکرد از سال ۸۵ به ریاست جمهوری ارائه کرده است.
وی افزود: این طرحها همچنان در حال بررسی است و هنوز پاسخی در خصوص تصویب و تعیین اعتبار طرحهای تحقیقاتی کاربردی مبتنی بر حل مشکل از سوی ریاست جمهوری دریافت نشده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت در سال ۸۵ بیش از ۱۰۰ طرح تحقیقاتی مشخصاً با این رویکرد ارسال کرده و در سال ۸۶ نیز حدود ۴۰ طرح پژوهشی مبتنی بر حل مشکل به ریاست جمهوری از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است.
وی یاد آور شد: تحقیقات کاربردی در حوزه علوم پزشکی با دیگر تحقیقات کاربردی در سایر علوم متفاوت است. در حوزه پزشکی زمانی که محققان بر روی بیماران تحقیق کرده و اطلاعات لازم را جمع آوری کنند از آن به عنوان تحقیقات کاربردی نام برده می شود.
واسعی افزود: اما این تحقیقات باید در سطح جهان ارائه شود و پس از آنالیز شدن در نهایت به این نتیجه منجر شود که پروسه درمانی خاص یا آن داروی خاص اثربخش است یا خیر. در واقع در حوزه پزشکی ۹۰ درصد فعالیتهایی که در بخش تحقیقات انجام می گیرد، کاربردی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها