Skip to content

پژوهشهای کاربردی: گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای کلان ملی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ایجاد مرکز طرح‌های کلان فناوری ملی خبر داد و گفت: برای مدیریت نظارت بر پیشرفت طرح‌های کلان ملی و رصد کلیه امور مربوط به پیشرفت طرح‌ها، مرکز طرح های کلان فناوری ملی در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ایجاد شد.

دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره جزئیات طرح های کلان فناوری ملی گفت: برخی از طرحهای کلان ملی مانند طرح گداخت و طرح شتابگر ملی در مجموعه طرحهای بلند مدت هستند و زمان طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارند اما امیدواریم برخی طرحهای کلانی ملی مانند رادیو داروها، تولید داروهای وارداتی و سلولهای بنیادین تا پایان امسال به نتیجه برسند.

وی با ابراز امیدواری درباره به نتیجه رسیدن طرح ساخت واکسن آنفولانزا تا سال آینده گفت: هر طرح کلان ملی یک شورای راهبردی خاص دارد که سیاست های کلی حاکم بر روند اجرای طرح در آن شورا تصمیم گیری می شود این شوراها به طور مرتب در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۸۹ چندین طرح کلان ملی دیگر با دستگاهها منعقد می شود، درباره تعداد طرحهای کلان ملی در حوزه فناوری که تا پایان امسال خواهیم داشت، گفت: سال گذشته ۹ طرح کلان ملی داشتیم که تعداد این طرحها در سال ۸۹ بیشتر می شود.

دکتر سلطانخواه درباره محل تأمین اعتبار طرح های کلان ملی فناوری گفت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای کلان از محل قانون یک درصد که مربوط به خود دستگاهها و شرکت های دولتی می شود یا بند “ط” قانون بودجه که بر اساس آن دستگاهها می توانند تا دو درصد اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی خود را به امور پژوهش اختصاص دهند تأمین می شود همچنین بخش دیگر اعتبارات از طریق معاونت علمی و فناوری فراهم خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها