Skip to content

پژوهشهای کاربردی: ۸۰ درصد مقالات بین المللی محققان ایرانی دردی از کشور دوا نمی‌کنند

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: ۸۰ درصد مقالات ارائه شده به مجلات علمی معتبر دنیا توسط محققان ایرانی ارتباطی با وضعیت صنعت و تکنولوژی کشور ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین رحیمی امروز در همایش مدیران ارتباط با صنعت و دانشگاه با نگاهی بر ICT با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: دانشگاهها مراکز علمی کشور هستند که لازم است ارتباط مناسبی میان آنها و بخش صنعت ایجاد شود که متاسفانه شاهد رشد مناسب ارتباط میان این دو نهاد نیستیم.

وی عدم ساختار مناسب پژوهشی در دانشگاهها را از عوامل عدم توفیق مراکز آموزشی با بخش صنعت ذکر کرد و افزود: تا حدود ۱۰ سال قبل دانشگاهها آموزش محور بودند ولی در حال حاضر پژوهش در قالب چاپ مقالات در مجلات ISI در دانشگاهها جای خود را باز کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار مقاله در این مجلات منتشر می شود که ۸۰ درصد مقالات ارائه شده به مجلات علمی معتبر دنیا ارتباطی با وضعیت صنعت و تکنولوژی کشور ندارند.

دکتر رحیمی به مقالات منتشر شده در زمینه نانو اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشهای زیادی در زمینه مواد FGM انجام شده و مقالات آن به چاپ رسیده است در حالی که هیچ کاربردی در داخل کشور ندارند.

وی با بیان اینکه با همکاری سازمان انرژیهای نو توربین بادی ۶۶۰ کیلو واتی در زابل راه اندازی می شود، گفت: طبق اعلام سازمان انرژیهای نو ۱۷ طرح تحقیقاتی به دانشگاهها واگذار شده که تنها یکی از این طرحها به نتیجه رسیده است.

دکتر رحیمی با بیان اینکه بخش صنعت نیز انگیزه کافی برای ارتباط با بخش دانشگاهی ندارد، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل ایجاد مراکز تحقیقاتی در بسیار از بخشهای مهم مانند صنایع غذایی، مهندسی پزشکی و ماهواره در دانشگاهها پیشنهاد می شود.

معاون وزیر علوم همچنین به اجرای پروژه های مشترک این سازمان با دانشگاهها اشاره کرد و افزود: با همکاری و مشارکت دانشگاهها سوپر کامپیوتر را راه اندازی کردیم. این طرح به منظور محاسبات سریع طراحی و ساخته شده که در حال حاضر به سازمان هواشناسی ارائه شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها