Skip to content

پژوهشگران ایرانی خارج از کشور: چرخه مغزها نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌های علمی فعالیت‌های مهمی را برعهده دارند، تأکید کرد: نگاه وزارت علوم به استفاده از نخبگان و افراد با استعداد در کشور است. وی همچنین افزود: چرخه مغزها نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر قربانی قائم مقام وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی دستاوردهای همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور با اشاره به فعالیت‌هایی که در این رابطه از سوی وزارت علوم صورت گرفته است، گفت: بدون شک ارتباط با متخصصان در خارج از کشور و همکاری‌های بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. نهادینه کردن این امر و به کارگیری لایه‌های کارشناسی در چارچوب‌ یک نهاد سیاست‌گذار امری مهم است.

وی با بیان اینکه تاکنون‌ این همکاری در وزارت علوم و تحقیقات وجود داشته است، اظهار داشت: نهادینه کردن این امر ضرورتی است که باید در حد وسیعی به آن پرداخته شود.

دکتر قربانی بیان کرد: همکاری‌های بین‌‌المللی امری فرآیندی است و نگاه ما در وزارت علوم یک نگاه وضعیتی نیست و در بستر فرآیندی بودن است که تحقق می‌یابد.

وی بیان کرد: نگاه وزارت علوم در این حوزه اینگونه است که باید نخبگان و افراد با استعداد در کشور حضور داشته باشند و از آنها استفاده شود.

دکتر قربانی در ادامه اظهارات خود به بحث ترافیک علمی و گفتمان چهره به چهره اشاره و تصریح کرد: معتقدیم برای ارائه تصویر علمی کشور و تبیین دستاوردهای ایجاد شده این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه همچنین به دیپلماسی علمی و نگاه غیر ابزاری علمی اشاره کرد و گفت: نگاه غیر ابزاری به علم در همکاری‌های بین‌المللی در حال تحقق است، این در حالی است که ایرانیان خارج از کشور بخش‌های مهمی را در حوزه‌های علمی عهده‌دار شده‌اند که از جمله می‌توان به بحث IT اشاره کرد.

قائم مقام وزیر علوم در ادامه به دستاوردهای اقدامات صورت گرفته در وزارت علوم اشاره کرد و گفت: نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در این حوزه برگزار شده که فرصت مطالعاتی دانشجویان از طریق ایرانیان خارج از کشور از جمله مباحث مهم است.

دکتر قربانی یکی از حلقه‌های مفقود شده در این حوزه را پروژه‌های مشترک وزارت علوم دانست و گفت: خوشبختانه این امر نیز در حال انجام شدن است و برنامه‌ریزی‌های خوبی را برای اجرا کردن پروژه‌های مشترک تدوین شده است.

وی در ادامه گفت: تأسیس بیمارستان و آمادگی ایرانیان خارج از کشور در مباحث تخصصی و پزشکی از دیگر برنامه‌هایی است که همواره مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۶ یادداشت تفاهمنامه امضا شده است، گفت: آنچه که باید مدیریت شود چرخه مغزها است که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها