Skip to content

پژوهشگران ایرانی خارج کشور: همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور در پروژه های ملی

به منظور گسترش همکاری نهادهای علمی و صنعتی کشور با پژوهشگران ایرانی مقیم خارج ۵ قرارداد همکاری از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با ایرانیان مقیم خارج کشور امضا شده است.

اولین جلسه کارگروه علمی آموزشی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۹۱ با حضور نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز فناوریهای ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.
در این جلسه نوری زاده – نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در حال حاضر در این سازمان قراردادهایی با متخصصین ایرانی مقیم خارج منعقد کرده است، اضافه کرد: در این راستا ۵ قرارداد در حوزه بیوتکنولوژی، مواد جدید، فناوری اطلاعات،ICT، مخابرات و اخیرا نیز قرارداد دیگری با یکی از متخصصین ایرانی مقیم آمریکا به امضا رسید.
طراحی هواپیمای فجر با همکاری ایرانیان مقیم خارج
امیرکانیان نماینده مرکز فناوریهای ریاست جمهوری با تاکید بر تداوم برگزاری همایشهای تخصصی با حضور ایرانیان مقیم خارج، ادامه داد: این امر می تواند زمینه ساز گسترش ارتباط با متخصصان ایرانی مقیم خارج باشد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر با همکاری محققان ایرانی مقیم خارج طرحهای تحقیقاتی را اجرایی کردیم، افزود: با حضور ایرانیان متخصص فناوران پروژه های خوبی در ۲۰ سال گذشته در داخل کشور انجام شده است که از آن جمله می توان به پروژه طراحی و ساخت هواپیمای فجر ۳ با کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد.

ایجاد سایت برای همکاری ایرانیان مقیم خارج

مهاجرانی نماینده امور بین الملل انتقال و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات این بخش برای شناسایی محققان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، اظهار داشت: به تازگی سایتی به ‌نام www.diplotec.isei.ir راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: دانشجویان، استادان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق این سایت می توانند با ما همکاری کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها