Skip to content

پژوهشگران ایرانی مقیم خارج: اجرای طرح انتقال دانش فنی از طریق بهره گیری از ایرانیان مقیم خارج کشور

مدیر کل بین الملل واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد از تدوین نقشه راه برای اجرای طرح انتقال دانش فنی از طریق بهره گیری از ایرانیان مقیم خارج کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفارزاده با اعلام این مطلب افزود: بر اساس این طرح می توانیم ایرانیان توانمند و زبده مقیم خارج از کشور را برای دوره های آموزشی کوتاه مدت به داخل کشور دعوت کنیم تا دانش و اطلاعات خود را در اختیار هموطنان خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج موفقیت آمیز این طرح در گذشته امیدواریم با همکاری سازمان های بین المللی بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

مدیرکل روابط بین الملل واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: طرح دیگری که با همکاری سازمان های بین المللی به دنبال آن هستیم، ایجاد کرسی یونسکو در واحد علوم و تحقیقات است تا از توانمندی این سازمان استفاده شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها