Skip to content

پژوهشگر برتر: شش پژوهشگر علوم پزشکی ایران در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان

بر اساس آخرین رتبه بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط پایگاه اطلاعات علمی ESI، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی از ایران به ۶ نفر رسید.
بر اساس این رتبه بندی، ۶ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دکتر محمد عبداللهی، دکتر محمدرضا زرین‌دست، دکتر احمدرضا دهپور، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر فرنوش فریدبُد و دکتر باقر لاریجانی در این فهرست قرار دارند.
فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط (ESI) Essential Science Indicators اعلام می شود و این ۶ استاد در آن جای دارند.
در تازه ترین تغییرات این رتبه‌بندی، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد گروه بیماریهای داخلی و دپارتمان غدد درون ریز و متابولیسم به فهرست دانشمندان برتر دانشگاه اضافه شد.
براساس گزارش ژانویه ۲۰۱۲ نظام رتبه‌بندی ESI) Essential Science Indicators) دکتر محمد عبداللهی با ۲۸۹۵ استناد، دکتر باقر لاریجانی با ۲۰۵۱ استناد، دکتر رضا ملک‌زاده با ۱۷۲۱ استناد، دکتر محمدرضا زرین‌دست با ۱۷۱۱ استناد و دکتر احمدرضا دهپور با ۱۵۱۷ استناد در زمره منتخبین قرار گرفتند.

ردیف نام محقق رشته رتبه کشوری تعداد مقالات تعداداستنادات تعداد استناد به ازای هر مقاله
۱ دکتر محمد عبداللهی داروشناسی و سم‌شناسی رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی ۱ تعداد مقاله ۲۵۵ استناد ۲۸۹۵ استناد به ازای مقاله  یازده و سی و پنج صدم
۱۱/۳۵
۲ دکتر باقر لاریجانی غدد و متابولیسم رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی ۲ تعداد مقاله ۲۶۳ استناد ۲۰۵۱  استناد به ازای مقاله هفت و هشت دهم ۷/۸
۳ دکتر رضا ملک‌زاده پزشکی بالینی رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی ۳ تعداد مقاله ۱۵۴ استناد ۱۷۲۱ استناد به ازای مقاله یازده و هجده صدم
۴ دکتر محمدرضا زرین‌دست داروشناسی و سم شناسی رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی ۴ تعداد مقاله ۱۸۹ استناد ۱۷۱۱ استناد به ازای مقاله   نه و پنج صدم ۹/۰۵
۵ دکتر احمدرضا دهپور داروشناسی و سم شناسی رتبه کشوری در گروه علوم ‌پزشکی ۵ تعداد مقاله ۱۹۹ استناد ۱۵۱۷ استناد به ازای مقاله  هفت و شصت و دوصدم ۷/۶۲
۶ دکتر فرنوش فریدبد غدد و متابولیسم رتبه کشوری در گروه مربوطه ۶ تعداد مقاله ۹۳ استناد ۱۲۰۳ استناد به ازای مقاله دوازده و نود و چهارصدم ۱۲/۹۴

بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد دانشمندان دارای بیشترین ارجاعات درشاخه‌های موضوعی مشخص در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌ساله ژانویه ۲۰۰۱ تا پایان اکتبر ۲۰۱۱ بوده و هر دوماه یکبار اطلاعات آن روزآمد می‌شود.

 

تعداداستنادات

۱رتبه کشوری در گروه

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها