Skip to content

پژوهشگر برگزیده: اسامی پژوهشگران برگزیده سال اعلام شد

اسامی پژوهشگران برگزیده سال شامل برگزیدگان و دانشمندان بخش ویژه در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر، پژوهشگران برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران پژوهشی برتر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی، مدیران پژوهشی برتر دانشگاهها و موسسات پژوهشی و … اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پژوهشگران برگزیده سال که دقایقی دیگر با حضور رئیس جمهوری تقدیر می شوند به شرح زیر است:

بخش ویژه در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور

مقاله در نیچر
دکتر نضال صراف زادگان /  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقالات داغ بر اساس نمایه های بین المللی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
دکتر داود دومیری گنجی /  دانشگاه صنعتی بابل
دکتر بیژن دوار  /  دانشگاه یزد
دکتر کیوان کوشا / دانشگاه تهران
دکتر مرتضی اکبرزاده /  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

دانشمندان برتر بر اساس نمایه های بین المللی
دکتر مسعود صلواتی نیاسری /  دانشگاه کاشان
دکتر محمدرضا اسلامی  /  دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمدرضا گروسی /  دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر همایون هاشمی /  دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حمید طاهر نشاط دوست /  دانشگاه اصفهان

دانشمندان برتر بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
دکتر محمدرضا جعفری نصر /  وزارت نفت
محمدرضا سهندی /  سازمان زمین شناسی کشور
دکتر جواد ترکمانی /  دانشگاه شیراز
دکتر علی اکبر صبوری /  دانشگاه تهران
دکتر غلامحسین لیاقت /  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشگران برتر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

گروه علوم انسانی
دکتر محمد علی بشارت / دانشگاه تهران / پژوهشگر برجسته
دکتر نادر رهنما / دانشگاه اصفهان / پژوهشگر ممتاز
دکتر محسن نیازی / دانشگاه کاشان / پژوهشگر شاخص

گروه علوم پایه
دکتر افسانه صفوی /  دانشگاه شیراز /  پژوهشگر برجسته
دکتر محمد علی جعفری زاده  /  دانشگاه تبریز / پژوهشگر ممتاز
دکتر سعید عباس بندی  /  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / پژوهشگر شاخص

گروه فنی و مهندسی
دکتر سیامک نجاریان  / دانشگاه صنعتی امیرکبیر / پژوهشگر برجسته
دکتر عبدالرضا سیم چی  / دانشگاه صنعتی شریف / پژوهشگر ممتاز
دکتر رضا توکلی مقدم / دانشگاه تهران / پژوهشگر شاخص

گروه کشاورزی
دکتر علیرضا سپاسخواه /  دانشگاه شیراز /  پژوهشگربرجسته
دکتر کریم سلیمانی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / پژوهشگر ممتاز
دکتر افشین سلطانی / دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان / پژوهشگر شاخص

گروه دامپزشکی
دکتر امین درخشانفر /  دانشگاه شهید باهنر کرمان /  پژوهشگر برجسته

گروه هنر
دکتر محمود محمد حسن زاده گلابچی /  دانشگاه تهران / پژوهشگربرجسته
دکتر زهرا رهنورد / دانشگاه تهران / پژوهشگرممتاز
دکتر اشرف السادات موسوی لر / دانشگاه الزهرا / پژوهشگر شاخص

اسامی سایر پژوهشگران برگزیده سال نیز به شرح زیر است:

مدیران پژوهشی برتر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی
دکتر محمدرضا ولوی برگزیده جشنواره وزارت دفاع
دکتر مصطفی آقائی سربرزه برگزیده جشنواره وزارت جهادد کشاورزی
دکتر محمد علی عمادی برگزیده جشنواره وزارت نفت
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی برگزیده جشنواره  وزارت نیرو
دکتر حسین خلفی برگزیده جشنواره  سازمان انرژی اتمی ایران
علیرضا پویا برگزیده جشنواره  سازمان صدا و سیما
دکتر اکبر فتوحی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر ایرج نبی پور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیران پژوهشی برتر دانشگاه ها
دکتر فرهنگ عباسی از دانشگاه صنعتی سهند
دکتر ابوالقاسم عوض پور از دانشگاه یاسوج
دکتر پیمان صالحی از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجبتی سمنانی رهبر از دانشگاه امام حسین
دکتر مهدی رهنما از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیران پژوهشی برتر موسسات پژوهشی
دکتر الهامه مفتاح از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر محمد حسین بهشتی  از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر منوچهر اکبری از بنیاد بزرگ دانشنامه فارسی

مدیران پژوهشی برتر مراکز علمی و فناوری
قاسم مصلحی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجید دهبیدی پور از مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مجید متقی طلب از پارک علم و فناوری استان گیلان

گروههای علمی برگزیده بخش ویژه در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور:

نشریات برتر انگلیسی زبان
نشریه DARU از دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشریه Bulletin Iranian Mathematical Society از انجمن ریاضی ایران
نشریه Iranian Polymer Journal  از مرکز تحقیقات پلیمر ایران
نشریه Journal of Agricultural Science and Technology از دانشگاه تربیت مدرس

نشریات برتر فارسی زبان
نشریه جستارهای اقتصادی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه هنرهای زیبا از  دانشگاه تهران
نشریه نیوار از سازمان هواشناسی
نشریه روستا و توسعه از وزارت جهاد کشاورزی
نشریه مواد پرانرژی از انجمن مواد پرانرژی

قطب های برتر علوم انسانی
قطب علمی روانشناسی استرس از دانشگاه تربیت معلم تهران
قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی از دانشگاه اصفهان
قطب های علمی برتر علوم پایه
قطب علمی سینومولکولی و تنوع زیستی از دانشگاه تبریز
قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری از دانشگاه فردوسی مشهد
قطب علمی کاتالیست از دانشگاه شهید بهشتی

قطب های علمی برتر فنی و مهندسی
قطب علمی سیستم های الکترومغناطیس کاربردی از دانشگاه تهران
قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیویی با فرکانس بالا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قطب علمی پالایشگاه گاز از دانشگاه شیراز

قطب های علمی برتر کشاورزی و منابع طبیعی
قطب علمی مطالعات آلودگی خاک و آب گروه خاک شناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان
قطب علمی مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی از دانشگاه تهران
قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی از دانشگاه شیراز
قطب علمی دامپزشکی
قطب علمی مطالعات تولید مثل گاوهای پرتولید از دانشگاه تهران

انجمن های علمی برتر
انجمن آمار ایران
انجمن هیدرولیک ایران
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن بیوتکنولوژی ایران

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها