Skip to content

پژوهشگر برگزیده: استاد دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برگزیده ISI اعلام شد

دکتر پرویز نوروزی دانشیار دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در ژانویه ۲۰۰۸ به عنوان دانشمند بین المللی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز نوروزی دانشیار دانشگاه تهران است. وی کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری خود را از دانشگاه انیوساسکاچبان اخذ کرده است.

بر اساس آماری که از سوی ISI در سال ۲۰۰۷ در مورد چاپ مقالات در زمینه حسگرهای اختصاصی یونی منتشر کرد، دانشگاه تهران توانست رتبه قابل توجهی در دنیا کسب کند.
این موفقیت دانشگاه تهران توسط مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران و از سوی دکتر محمدرضا گنجعلی و دکتر پرویز نوروزی به دست آمده است.

بر اساس این بررسی دکتر گنجعلی (دارنده مقام دوم کشوری در بین ۱۰ دانشمند بین المللی کشور) موفق شد رتبه اول ISI را در زمینه چاپ مقاله در مورد حسگرهای اختصاصی و دکتر پرویز نوروزی رتبه چهارم جهانی را در زمینه حسگرهای الکترودهای اختصاصی یونی کسب کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها