Skip to content

پژوهشگر برگزیده: اعطای جایزه نقدی به ۱۰۰ تن از اعضای هیات علمی دارای بالاترین شاخص h-index

معاون وزیر بهداشت از اعطای جایزه به محققان جوانی که به نام خود مقاله ای در Pubmed به چاپ رسانده اند، خبر داد و گفت: برای تشویق هرچه بیشتر محققان جوان جایزه ای نقدی به این افراد تعلق می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی افزود: این جایزه به حدود ۱۱۴ نفر از محققان جوانی تعلق می گیرد که به نام خود مقاله در پاپ مد به چاپ رسانده باشند و در واقع تشویق برای انجام کارهای کیفی در حیطه فعالیت محققان جوان است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تعیین میزان برآیند تعداد و کیفیت مقالات کلیه اعضای هیئت علمی علوم پزشکی سراسر کشور گفت: برای شناساندن هرچه بهتر شاخص h- index به اعضای هیئت علمی که به نوعی برآیند تعداد و کیفیت مقالات آنها را مشخص می کند با کمک دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور این شاخص در یک هزار و ۹۰۰ نفر از ۱۰ هزار عضو هیئت علمی در یک مقطع زمانی مشخص بدست آمد.

وی یادآور شد: به این ترتیب در حال حاضر این شاخص برای کلیه این افراد اخذ شده و میزان رشد کیفی اعضای هیئت علمی بهتر از گذشته قابل دستیابی است.

دکتر واسعی به اعطای جایزه نقدی به افرادی که بالاترین میزان این شاخص را در میان سایر همکاران خود کسب کرده بودند، اشاره و خاطرنشان کرد: این جایزه با هدف گسترش مقالات کیفی بیشتر به یکصد اعضای هیئت علمی تعلق گرفت.

وی تأکید کرد: البته میزان ارجاعات به مقالات تنها به خود فرد بستگی ندارد بلکه ممکن است یک مقاله خوبی نوشته شود اما به دلیل اینکه در مجلات متعدد و معتبر بین المللی به چاپ نرسیده به خوبی دیده نشود و ارجاع کمی به آن صورت گیرد. در واقع برای افزایش کارهای کیفی اعضای هیئت علمی شاخص h – index را مورد توجه قرار دادیم.

معاون وزیر بهداشت در خصوص شاخص h – index یادآور شد: این شاخص به تنهایی شاخص کاملی نیست اما می تواند در کنار سایر شاخصها مد نظر قرار گیرد زیرا مهمترین مشخصه آن این است که می توان میزان تولیدات علمی و تا حدی کیفیت این تولیدات را مشخص کرد. علاوه بر آن میزان ارجاع به این تولیدات علمی نیز در این شاخص قابل ارزیابی است اما به تنهایی از سوی وزارت بهداشت مورد ملاک قرار نمی گیرد. بازنگری در آئین نامه شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با توجه به قوانین جدید وی در خصوص کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: آئین نامه شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با توجه به قوانین جدید مورد بازنگری قرار می گیرد.

دکتر واسعی اضافه کرد: با توجه به تصویب آئین نامه تسهیلات برای استعدادهای درخشان و انتخاب دستیار از میان دانشجویان برتر موجی برای افزایش فعالیتهای تحقیقاتی در میان کمیته ها آغاز شده است که آئین نامه شورای سیاستگذاری نیز در صورت نیاز بر اساس همین قوانین جدید بازنگری خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها