Skip to content

پژوهشگر برگزیده: انتخاب پژوهشگر برتر علوم پزشکی از سوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران از انتخاب پژوهشگر برتر علوم پزشکی در سال جاری توسط این فرهنگستان خبر داد.

دکتر رضا ملک زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: انتخاب پژوهشگر برتر علوم پزشکی از سوی فرهنگستان در سال جاری نیز صورت می گیرد که البته شیوه انتخاب آن با جشنواره های مرسوم در کشور متفاوت است.

وی یادآور شد: در جشنواره های پژوهشی کشور شیوه شرکت محققان و پژوهشگران به صورت ثبت نامی است اما در جشنواره پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی شیوه انتخابی است.

دکتر ملک زاده خاطرنشان کرد: داوران برجسته فرهنگستان علوم پزشکی، محققان برگزیده را از میان پژوهشگران کشور که مقالات ویژه ای را در مجلاتی به چاپ رسانده اند و با معیارهای مورد نظر فرهنگستان مطابقت دارد انتخاب می کنند.

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت: در نهایت ۶ پژوهشگر برگزیده انتخاب می شوند که در مراسم ویژه ای در بهمن ماه معرفی می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها