Skip to content

پژوهشگر برگزیده: بورس مشترک تحقیقاتی اورئال یونسکو به یک بانوی پژوهشگر ایرانی اعطا شد.

بورس مشترک تحقیقاتی اورئال یونسکو که هر ساله به یک بانوی جوان محقق اختصاص می‌یابد امسال به دکتر لادن تیموری متخصص بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران تعلق گرفت.

اعطای این بورس تحقیقاتی همه ساله از سوی یونسکو در اختیار یک نفر از زنان پژوهشگر جوان جهان در رشته های علوم زیستی، بیوتکنولوژی، داروسازی و فیزیولوژی قرار می‌گیرد.

محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز با ارسال پیامی به وزیر بهداشت احراز این موفقیت را برای کشورمان تبریک گفت.

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت ضمن ابراز خرسندی از موفقیت دکتر لادن تیموری متخصص بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران، موفقیت این محقق زن ایرانی را به مردم کشور به خصوص جامعه پزشکی تبریک گفت.

سازمان یونسکو هر ساله به زنان دانشمند جوان سراسر جهان به منظور پیشرفت علمی آنها و برای سال ۲۰۱۰ بورسیه اعطا می کند. این بورسیه تحقیقاتی با هدف ایجاد انگیزه جهت انجام تحقیقات در علوم زیستی، افزایش مشارکت زنان دانشمند در این زمینه و استفاده از نتایج مطالعات در رفع بحرانهای کنونی جهان به ۱۵ دانشمندی که در زمینه علوم زیستی به تحقیق مشغولند اعطا می شود.

دوره استفاده از این تسهیلات ۲ سال بوده و افراد واجد شرایط باید تحقیقات خود را در سطح دکتری و پسا دکتری و در زمینه های زیست، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، داروسازی و روانشناسی به انجام برسانند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها