Skip to content

پژوهشگر برگزیده: جایزه فرهنگستان علوم پزشکی به پژوهشگران برگزیده اعطا شد

جایزه فرهنگستان علوم پزشکی کشور به پژوهشهای برگزیده علوم پایه و علوم بالینی پزشکی سال ۸۵ اعطا شد.

در این مراسم که  با حضور اعضای فرهنگستان، برگزیدگان و دانشمندان علوم پزشکی کشور در فرهنگستان علوم پزشکی کشور برگزار شد از ۶ نفر از محققان کشور تقدیر به عمل آمد.

انتخاب پژوهش برتر علوم پزشکی کشور بر اساس معیارهای علم سنجی توسط فرهنگستان و بر اساس بند ۵ ماده ۲ اساسنامه انجام گرفته است.

بر این اساس تشویق و ترغیب دانشمندان و پژوهشگران به خلق آثار علمی از طریق حمایت مادی و معنوی به عنوان یکی از وظایف فرهنگستان در اعطای این جایزه در نظر گرفته شده است.

در بخش علوم پایه دکتر عبدالله سلیمی، رشته شیمی تجزیه از دانشگاه کردستان با طرح سنجش گلوکز با استفاده از نانوذرات و در بخش علوم بالینی دکتر سید علیرضا تقوی استادیار رشته گوارش از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نفرات برگزیده اول انتخاب شدند.

همچنین در بخش علوم پایه دکتر راجیمهر، رشته علوم اعصاب از موسسه تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی و در بخش علوم بالینی دکتر غلامحسین رنجبر عمرانی استاد اندوکرنیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نفرات برگزیده دوم انتخاب شدند.

در بخش علوم پایه دکتر ابوالقاسم جوبیان، رشته فارماکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در بخش علوم بالینی دکتر پروین میرمیران رشته تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نفرات برگزیده سوم انتخاب شدند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها