Skip to content

پژوهشگر برگزیده: کرسی افتخاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پروفسور مجید سمیعی اهدا شد

کرسی افتخاری جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه نشان این دانشگاه به پروفسور مجید سمیعی اهدا شد.

این نشان از سوی دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در حضور اعضای هیئت ممیزه، اساتید، روسای دانشکده ها و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پروفسور سمیعی اهدا شد.
پروفسور سمیعی رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب هانوفر آلمان و رئیس انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده جمجمه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها