Skip to content

پژوهشگر برگزیده: ۴ استاد ایرانی در جمع یک درصد برترین دانشمندان جهان در علوم زیستی

آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی Essential Science Indicators منتشر شد و بر اساس آن چهار دانشمند برتر ایرانی در فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان در حوزه علوم زیست پزشکی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نظام رتبه‌بندی Essential Science Indicators چهار دانشمند برتر ایرانی شامل دکتر محمد عبدالهی، دکتر محمدرضا زرین‌دست، دکتر احمدرضا دهپور و دکتر رضا ملک زاده که همگی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، در فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان در حوزه علوم زیستی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، دکتر رضا ملک‌زاده استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار در فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان در حوزه پزشکی بالینی قرار گرفته است. همچنین برای اولین بار است که یک استاد حوزه پزشکی بالینی در این فهرست حضور دارد.

 

رتبه کشوری

نام دانشمند

تعداد استناد

رتبه جهانی

شاخه فعالیت

۱

دکتر محمد عبدالهی

۲۴۴۹ استناد

رتبه ۴۵۵

داروشناسی و سم‌شناسی

۲

دکتر محمدرضا زرین‌دست

۱۶۱۴ استناد

رتبه ۱۷۹۸

داروشناسی و سم‌شناسی

۳

دکتر رضا ملک‌زاده

۱۵۹۱ استناد

پزشکی بالینی

۴

دکتر احمدرضا دهپور

۱۴۰۱ استناد‌

رتبه ۱۷۵۵

داروشناسی و سم‌شناسی

گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۱ نظام رتبه بندی ESI نشان می دهد که دکتر محمد عبدالهی با ۲۴۴۹ استناد، رتبه ۴۵۵ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) را دارد. وی در کشور در رتبه اول قرار دارد.

دکتر محمدرضا زرین‌دست با کسب ۱۶۱۴ استناد، رتبه ۱۷۹۸ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) و نیز رتبه ۳۵۴۲ در شاخه علوم رفتار و اعصاب ( Neuroscience & Behavior) را کسب کرده و در جایگاه دوم کشوری قرار گرفته است.

در شاخه موضوعی پزشکی بالینی (Clinical Medicine) دکتر رضا ملک‌زاده با کسب ۱۵۹۱ استناد، رتبه سوم کشوری را احراز کرده است.

همچنین رتبه چهارم کشوری نیز در اختیار دکتر احمدرضا دهپور است که با اخذ ۱۴۰۱ استناد،‌ موفق به کسب رتبه ۱۷۵۵ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) شده است.

مبنای این رتبه‌‌بندی، گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد دانشمندان دارای بیشترین ارجاعات در شاخه‌های موضوعی مشخص در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ ‌ساله اخیر است و هر دو ماه یکبار اطلاعات آن به روز می‌شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها