Skip to content

پژوهش و برنامه: آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور تشریح شد.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: نقشه جامع علمی کشور کامل ترین برنامه نظام به سمت هدفهای متعالی پیشبرد علم و فناوری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور با بیان این مطلب افزود: مقام معظم رهبری در پیوست حکم جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه سال جاری سه وظیفه مهم برای این شورا تعیین فرمودند که از جمله آنها “تدوین نقشه جامع علمی کشور” است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه تدوین نقشه جامع علمی کشور، خاطر نشان کرد: به دنبال ابلاغ مقام رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی ساز و کارهایی را تعیین کرد که یکی از آنها تشکیل شورای تخصصی نقشه جامع علمی متشکل از ده نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از چهار ماه قبل با برنامه و راهبرد مشخص در حال فعالیت است..
رئیس شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در تشریح برنامه های کاری این شورا گفت: کار بر روی نقشه جامع علمی در سه سطح در جریان است. در سطح یک که سطحی پژوهشی است کارهایی که از گذشته در دانشگاه ها، وزارت علوم و برخی مراکز پژوهشی تعریف و آغاز شده را شامل می شود.
دکتر واعظ زاده در خصوص سطح دوم برنامه کاری تدوین نقشه جامع علمی گفت: در این سطح که یک سطح برنامه ریزی است از همه دستاوردهای مربوط به تدوین نقشه اعم از اسناد، پژوهشها، دیدگاه های صاحبنظران و اعضای شورای تخصصی استفاده می شود تا ابعاد مختلف نقشه تهیه و تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سطح سوم، سطح عملیاتی و کوتاه مدت است، افزود: در این سطح نگارش و تدوین نقشه در شورای تخصصی با استفاده از مجموع اسناد موجود و مطالبات انجام شده در حال اجراست و در نظر است در کوتاه ترین زمان ممکن یک پیش نویس اولیه آماده شود.
دکتر واعظ زاده گفت: این مراحل بدین جهت برنامه ریزی شده تا ما هر چه زودتر به یک نسخه اولیه از نقشه جامع علمی کشور دست پیدا کنیم و با بررسی و نقد صاحبنظران به نسخه مصوب برسیم.
وی با تاکید بر اینکه در این فرایند تاخیری نسبت به برنامه وجود ندارد تصریح کرد: شتاب کار تدوین نقشه جامع علمی هر روز بیشتر می شود و در حال حاضر طی فراخوانی از دهها نفر از دانشمندان و برنامه ریزان علم و فناوری از دستگاه های مختلف کشور و متخصصان و برنامه ریزان برجسته دعوت شده است تا این کار بزرگ، با سرعت و دقت هر چه تمام به پیش رود.
رئیس شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در خصوص ضرورتهای تدوین این سند گفت: اگر بخواهیم از امکانات و توانمندیهای دانش و فناوری در کشور به نحو مطلوب استفاده شود و با سریعترین شتاب به هدف های مد نظر دست پیدا کنیم. قطعا باید با یک برنامه منسجم حرکت کنیم تا قبل از اختصاص منابع، همفکری و همکاری همه دست اندرکاران و صاحبنظران  را همراه داشته باشیم .
دکتر واعظ زاده تصریح کرد: مهمترین ضرورت تدوین نقشه افزایش شتاب حرکت و ارتقا بهره وری از امکانات است تا در کوتاه ترین زمان ، به هدف های علمی دست پیدا کنیم .
وی افزود: متاسفانه در گذشته در برخی از زمینه ها تجربه خوبی در اجرای سندهای  مهم کشور نداشته ایم ، از اینرو تاکید زیادی بر الزمات اجرایی نقشه است تا نقشه بر روی کاغذ نماند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ثمرات عمده اجرایی شدن نقشه جامع علمی را در دو بخش تعیین اولویتها برای گسترش رشته های علمی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تعیین  اولویت ها در رشد بخشهای فناوری عنوان و اضافه نمود. در بخش تعیین اولویت فناوریها در کشور به خصوص فناوریهایی که دولت باید به صورت پرحجم از آنها حمایت کند مثل زیست فناوری، نانو، هوافضا و امثال آن را باید مشخص کنیم .
دکتر واعظ زاده افزود: بخش دیگر از نتایج اجرایی شدن نقشه جامع معین شدن ماموریتهای بنگاههای علم و فناروی است.
وی تصریح کرد: هدف گذاری حرکت علمی کشور و تعیین شاخص های پیشرفت علمی جمهوری اسلامی از محاسن تدوین و اجرای نقشه جامع می باشد در واقع با توجه به چشم انداز بیست ساله؛ هدفها، شاخصها و اولویتها در هر بخش علمی در این سند بصورت مشخص تعیین و تبیین می شود.
رئیس شورای تخصصی تدوین نقشه جامع علمی کشور در ادامه با اشاره به اینکه نگاه شورا در تهیه نقشه واگذاری ماموریت به دستگاه های علمی و اجرایی است گفت: از ورود به جزییات هر بخش خودداری می شود.
وی افزود: سند نباید بیش از حد حجیم باشد باید رئوس حرکت علمی کشور و اصول فعالیتهای کلان به دقت مشخص شود و جزئیات  هر بخش به بدنه برنامه ریزی و اجرایی بنگاههای علمی واگذار شود تا در قالب ماموریت خود برنامه ی اجرایی ارائه نمایند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پایه اصلی تدوین نقشه جامع علمی کشور را مبتنی  بر مبانی نظری و ارزشی اسلامی عنوان کرد که به سفارش شورای تخصصی در یکی از پژوهشگاههای کشور در مراحل پایانی تهیه و تدوین است و نسخه اولیه آن در هفته های آتی به شورا ارائه خواهد شد.
وی افزود: مبانی نظری برخاسته از نگاه اسلام به مقوله دانش و پژوهش پایه و اساس کار در تدوین نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر حضور نخبگان علمی در متن فرآیند تدوین نقشه جامع علمی کشور گفت: یکی از تاکیدات مهم در تهیه  این نقشه، حداکثر استفاده از توان فکری و برنامه ریزی نخبگان علمی کشور بویژه نخبگان جوان  است درهمین راستا از نظرات صاحبنظران استفاده شده و به زودی ساز وکار گسترده تری برای تعامل با نخبگان دراین زمینه فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در کنار گردهمایی های کم هزینه و پرفایده ، در یک فراخوان عمومی از نظرات اساتید و متخصصان علوم مختلف بویژه در رشته هایی نظیر سیاستگذاری و مدیریت علم و فناوری ، فلسفه علم، برنامه ریزی آموزشی و غیره در تدوین نقشه استفاده می نماییم.
واعظ زاده همچنین با اشاره به استفاده از تجارب سایر کشورها در تدوین نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه این نقشه موتور محرک نو آوری، ابداع و تولید فکر و نظر در کشور خواهد بود خود باید نو آورانه و منطبق بر نیازها وتجارب و مقتضیات بومی باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها