Skip to content

پژوهش و برنامه: آماده شدن پیش نویس نقشه جامع علمی در پایان اردیبهشت ماه

رئیس کمیسیون تلفیق تدوین نقشه جامع علمی کشور از آماده شدن پیش نویس اولیه نقشه جامع علمی کشور در پایان اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: امیدواریم پس از آماده شدن مطالب پانلها بتوانیم آن را در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در حاشیه همایش نوآوری و شکوفایی در نظام آموزش پزشکی کشور در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم در ماه اردیبهشت مطالب پانلها جمع آوری شود و در پایان اردیبهشت ماه احتمال دارد که یک سمینار کشوری برای نقشه جامع علمی برگزار شود تا گروه های مختلف نظرات خود را ارائه دهند و در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار گیرد.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نقشه جامع علمی، نقشه پیشرفت کشور است و باید آن را معرض نقد همه قرار دهیم و با یک همیاری و همکاری با دیگران آن را به صورت ارزشمندی تدوین کنیم.

وی گفت: در حوزه سلامت بر اساس سند چشم انداز کشور، اهداف ترسیم شده و بر اساس آن اهداف ۱۵ پانل در وزارت بهداشت تشکیل شده است و پانلها وضعیت موجود را بررسی کرده اند و اینکه به چه جایگاهی خواهند رسید و با چه راهبردی می خواهند این مسیر را طی کنند، تنظیم شده است.

دکتر لاریجانی اضافه کرد: در حوزه سلامت دو رسالت برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. علوم پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علمی که اهمیت زیادی نیز دارد و با جان انسان ها در ارتباط است باید ببینیم که توسعه آن مرتبط با بخشهای دیگر به کجا می انجامد و این یکی از رسالتهای حوزه سلامت است.
وی یادآور شد: از دیگر رسالت های حوزه سلامت می توان به این نکته اشاره کرد که ما نمی توانیم کشوری داشته باشیم که نظام پیشرفته علمی داشته باشد اما انسانهای سالمی نداشته باشد. لذا مطابق آنچه در دنیا وجود دارد یکی از اهداف نقشه جامع علمی، ایجاد یک جامعه سالم با الگوی زندگی سالم و طول عمر مناسب است. مسائلی که می تواند ما را به این هدف برساند، جزء محورهای تلاش ما است.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت چگونگی توسعه علم و فناوری در حوزه وزارت بهداشت و رسیدن به جامعه سالم را از رسالتهای وزارت بهداشت در بخش تدوین نقشه جامع علمی برشمرد و با اشاره به مثال حوزه دارویی کشور گفت: برای رسیدن به چشم انداز هر بخش، باید آینده نگاری و دیدگاه روشنی که جهان در آن فناوری به کجا خواهد رفت نیز ترسیم می شود. در واقع چارچوبی ترسیم می شود که چگونه به آن دست خواهیم یافت. در واقع محور اساسی است که در وزارت بهداشت دنبال می شود.

وی با اشاره به مطالعه نقشه های جامع علمی در سایر کشورها تأکید کرد: این نقشه ها مورد مطالعه قرار گرفت نه از این بابت که از آنها کپی برداری شود بلکه به عنوان دیدگاههایی که می توان آنها را شناسایی کرد و چگونه می توان را با شرایط کشور خودمان و شرایطی که چشم انداز برای ما ترسیم کرده است، آن را وقف بدهیم.

دکتر لاریجانی گفت: بر اساس سند چشم انداز کشور ما باید به قدرت اول منطقه در علم و تکنولوژی تبدیل شود و هدف این است که روش هایی را پیش بگیریم که تضمین کند که ایران را به سند چشم انداز می رساند. در واقع اگر افراد متوجه باشند که در دنیای اطراف آنها چه می گذرد در مرزهای دانش نیز به سرعت حرکت خواهند کرد.

وی افزود: در این صورت است که ما در آموزش و پژوهش بخش هایی مورد توجه قرار خواهند گرفت که نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و مدلی برای پیشرفت و توسعه کشور ارائه می شود.

رئیس کمیسیون تلفیق تدوین نقشه جامع علمی کشور در خصوص چالشهایی که بر سر راه اجرای نقشه جامع علمی وجود دارد گفت: دنیای بی چالش وجود دارد و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. برای برخورد مناسب با این چالش باید به سناریونویسی توجه کنیم زیرا اگر سناریو داشته باشیم می توانیم سیاست کلی را ترسیم کنیم. سناریوهای متعدد می تواند به ما جهت بدهند که چگونه پیشرفت کنیم.

وی افزود: واقعیت این است که در کنار هر چالشی، سناریویی نیز وجود دارد . اما چالشها برای بخشها و کل نقشه جامع علمی متفاوت است و هر گروهی در کار خود چالشهایی را ترسیم کرده که چگونه می تواند از آن عبور کند.

دکتر لاریجانی در خصوص تغییراتی که در آموزش و پژوهش پس از ترسیم کامل نقشه جامع بوجود می آید، گفت: برخی از فناوری ها مورد توجه قرار می گیرند، آموزش و پژوهش آن زمینه را در کشور متحول می کنند. یکی از موضوعاتی که در نقشه جامع علمی دنبال شده، ساختارهای نگاشت دانشی و نگاشت ساختاری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: زمانی که یک قسمتی در یک فناوری بزرگ می شود و هدف قرار می گیرد، آموزش و پژوهش مرتبط با آن هم مورد اولویت قرار می گیرد. به طور مثال در فناوری انرژی که ممکن است مسیر به گونه ای ترسیم شود که برخی از ساختارها جوابگویی آن نیاز نباشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها