Skip to content

پژوهش و برنامه: تحقق ۶۰ درصدی اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه علوم تحقیقات و فناوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۶۰ درصد اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت علوم محقق شده است، ضمن تشریح دستاوردهای وزارت علوم در دو سال اخیر از تدوین برنامه پنجم توسعه در حوزه وزارت علوم خبر داد.
دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مسئول شده است که برنامه توسعه پنحم را طراحی کند و با کار علمی، تخصصی و راهبردی در حال تدوین و برنامه ریزی است تا از سال آتی وارد برنامه و برای ارائه طرح و لایحه از طریق مجلس و دولت آماده شویم.
وزیر علوم با تشریح اجرای برنامه های وزارت علوم طبق برنامه چهارم توسعه گفت: در حال حاضر با برنامه ریزی های صورت گرفته ۶۰ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت علوم اجرایی شده است و بقیه نیز در حال طراحی برای اجرا است. ضمن اینکه برخی از امور دیگر که در برنامه پیش بینی نشده بود نیز انجام شد.
وی با اشاره به برنامه های پیش بینی نشده وزارت علوم گفت: کارآفرینی و برنامه های مربوط به آن که در دوره جدید وزارت علوم، با جدیت دنبال شد، مانند طراحی درس و کتاب کارآفرینی، ایجاد ارتباط با وزارتخانه های ذیربط، توسعه مراکز رشد و پارک ها و ایجاد دانشکده قبلا در برنامه چهارم توسعه پیش بینی نشده بود اما در وزارت علوم انجام شد.
وزیر علوم رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام را نیز از دیگر موارد انجام شده در وزارت علوم که در برنامه پیش بینی نشده بود، ذکر کرد و گفت: مسئولیت برنامه ریزی برای رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام نیز در این دوره برعهده وزارت علوم گذاشته شد و هم اکنون این موضوع در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه موفقیت خوبی نصیب وزارت علوم در دوره جدید شده است، گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه برنامه ریزی شده بود که ۳۰ درصد از جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال دانشجوی باشند. این به این معنا است که باید برای داشتن ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو تا پایان برنامه برنامه ریزی شود. این در حالی است که وزارت علوم در این مورد بیشتر از برنامه پیش رفته و امسال به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار رسیدم در صورتی که با این روند ادامه دهیم، تا پایان برنامه بیش از ۳۰ درصد دانشجو خواهیم داشت.

دکتر زاهدی افزود: مشکلات مالی دانشگاه ها نیز تا حد زیادی حل شد و ۲ هزار میلیارد تومان بودجه را در سال های ۸۴ و ۸۵ به دانشگاه ها تزریق کردیم و این اعتبار برابر با مجموع اعتبار ۸ سال قبل آموزش عالی بوده است.
وی در مورد عملکرد صندوق رفاه دانشجویان گفت: این صندوق نیز وامی را که در طول سال ۸۴ تا ۸۵ به دانشجویان پرداخت کرد با ۱۸ سال قبل مطابقت می کند یعنی به اندازه وام های ۱۸ سال قبل بوده است. همچنین درآمد صندوق طی این ۲ سال، برابر با ۳۰ سال گذشته بوده است.
وزیر علوم گفت : تحصیلات تکمیلی نیز ظرف ۲ سال اخیر از ۲۰ هزار به ۳۰ هزار در کارشناسی ارشد و در دکترا از ۲ هزار به ۳ هزار افزایش یافته است.
وی با اشاره به بودجه پژوهشی کشور گفت: در سال ۸۴ در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و امسال با توجه به تصویب بند واو تبصره ۹ رقم کل بودجه های پژوهشی کشور به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها