Skip to content

پژوهش و برنامه: تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از دانشجویان پسادکتری در بنیاد نخبگان

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان جدیدترین مصوبات بنیاد ملی نخبگان در خصوص ارائه تسهیلات به دانش آموختگان، دانشجویان پسا دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را تشریح کرد و گفت: یکی از آخرین مصوبات تجمیع و ساماندهی تسهیلات است.

مصوبه بنیاد برای دانش آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

آریا الستی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جدیدترین مصوبات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان و دانش آموختگان برتر دانشگاهها گفت: یکی از آخرین مصوبات بنیاد ملی نخبگان تجمیع و ساماندهی تسهیلات برای دانش آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. بر اساس این آئین نامه جدید اگر فردی در یکی از این دوره ها فارغ التحصیل شده و شرایط بنیاد ملی نخبگان را نیز داشته باشد می تواند از تسهیلات این بنیاد بهره مند شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان برای این افراد مجموعه ای از تسهیلات مانند  خدمت در حین تحصیل، مقرری های ماهیانه برای دانشجویان اگر در مقطع بعدی تحصیل کنند، گرنت پژوهشی و حج عمره را در نظر گرفته است.

 

تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از دانشجویان پسادکتری

وی اضافه کرد: دستور العمل اجرایی آئین نامه حمایت از دانشجویان دوره پسا دکتری نیز یکی از مصوبات جدید بنیاد ملی نخبگان است که بر اساس آن دانشجویان دکترایی که برای ادامه تحصیل به دوره پسا دکتری وارد می شوند در صورت داشتن شرایط بنیاد ملی نخبگان، تسهیلات دریافت می کنند.

الستی درباره جزئیات این تسهیلات گفت: برای این افراد حقوق ماهیانه ای به اندازه حقوق استادیار پایه یک در نظر گرفته می شود. این حقوق به مدت یک سال به افراد واجد شرایط اعطا می شود.

تصویب حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

وی حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را یکی دیگر از مصوبات جدید بنیاد ملی نخبگان دانست و به مهر گفت: موضوعات پایان نامه هایی که مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند، خرداد ماه به دانشگاهها ابلاغ می شود و اساتید و دانشجویان در صورت تمایل به دریافت حمایت بنیاد باید در راستای موضوعات پایان نامه ای که این بنیاد ابلاغ کرده است حرکت کنند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان درباره میزان حمایت مالی بنیاد از این دانشجویان به مهر اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان برای پایان نامه های کارشناسی ارشد سه میلیون تومان و برای پایان نامه های دکتری ۶ میلیون تومان به هر دانشجوی واجد شرایط اعطا می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها