Skip to content

پژوهش و سیاستگزاری: اعلام اولویت‌های فناوری کشور در حوزه علوم پزشکی

معاون علمی رئیس جمهوری با اشاره به اولویتهای فناوری کشور در حوزه علوم پزشکی گفت: زیست فناوری، سلولهای بنیادی، گیاهان دارویی و طب ایرانی اولویتهای مشخص این حوزه هستند که علاوه بر منابع موجود در بودجه علم و فناوری سال آینده منابع ویژه ای برای آنها دیده شده است.

دکتر صادق واعظ زاده در دیدار معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و جمعی از معاونان پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت ایجاد هم افزایی از طریق گسترش همکاریهای بین دانشگاهی تأکید کرد.

وی در خصوص برنامه ایجاد مراکز آزمایشگاهی منطقه ای علوم پزشکی در کشور گفت: ایجاد این مراکز پژوهشی و اینکه ما نیروهای خوبی که در شهرستانها داریم را برای تحقیقات به این مراکز هدایت کنیم ایده خوبی است اما کفایت نمی کند و همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی پیشتاز با مراکز در حال توسعه نیز باید در کنار آن تقویت شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایجاد آزمایشگاههای مرکزی در استانها نیز باید در کنار این ایده و تقویت کننده آن باشد.

وی افزود: باید با تأمین منابع لازم، مراکز برجسته و پیشتاز علمی و پژوهشی کشور تقویت شوند تا بتوانند در دنیا رقابت کنند و امکانات و تسهیلات پژوهشی را در کشور به نحو مناسبی توزیع کنیم تا عدالت برقرار شود. اگر مراکز بزرگ کشور همکارانی در استانهای مختلف داشته باشند، یک امتیاز برای این مراکز و پژوهشگران برجسته محسوب شود که در اجرای طرحهای پژوهشی از اقصی نقاط کشور همکارانی داشته باشند.

دکتر واعظ زاده خاطرنشان کرد: توزیع فعالیتهای پژوهشی یکی از سیاستهای کاری دولت است و امیدواریم در ضوابط ارتقاء، اهدای جوایز و انتخاب برگزیدگان جشنواره ها به گستردگی حوزه نفوذ و همکاری محققان در سطح کشور توجه ویژه ای شود.

وی افزود: ایجاد آزمایشگاههای مرکزی در برخی نقاط کشور نیز باید با این سیاست صورت گیرد و این آزمایشگاهها به جاهایی تبدیل شوند که مراکز علمی و پژوهشی قوی و مراکز درحال توسعه در آنجا مشترکا به فعالیت می پردازند.

معاون علمی رئیس جمهور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای کشور را اقدامی مثبت خواند و بر ضرورت تحقق هر چه سریعتر آن با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت تاکید کرد.

دکتر واعظ زاده با اشاره به برنامه حمایت از همکاری های دانشگاه و صنعت گفت : برنامه این است که حول موضوعات کاربردی یا حول محصول و خدمات و نه رشته های دانشگاهی، مجموعه هایی شکل بگیرد تا منابع متمرکز را مدیریت کند.

وی افزود: اصل این ایده به تصویب رسیده و عناوین دقیق این طرحها در سال آینده باید مشخص شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: برنامه دولت ایجاد عدالت در حوزه پژوهش و بهره مندی از توان پژوهشگران سراسر کشور است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها