Skip to content

پژوهش و صنعت: ایجاد ۱۰ مرکز رشد جدید در دانشگاههای علوم پزشکی

وزیر بهداشت گفت: مراکز رشد مراکزی هستند که برای تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و محصول ایجاد می شوند و وزارت بهداشت ۱۰ مرکز رشد جدید را حوزه علوم دارویی و تجهیزات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس می کند.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای توسعه مراکز رشد خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز جدید جزء برنامه های ما است که در این زمینه ۱۰ مرکز رشد دیگر هم در دست تاسیس داریم که امیدواریم امسال بتوانیم آنها را تاسیس کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۶ مرکز رشد فعال در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد.

در همین زمینه دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص ایجاد این مراکز در دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: مراکز رشد مراکزی هستند که برای تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و محصول ایجاد می شوند و عمده مراکز رشد در وزارت بهداشت در حوزه داروهای بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و گیاهی و همچنین تجهیزات پزشکی ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: تعداد مراکز رشد وابسته به وزارت بهداشت کمتر از مراکز رشد وابسته به وزارت علوم است دلیل آن نیز این است که کل صنایع با رشته های دانشگاههای وابسته به وزارت علوم مرتبط هستند اما در حوزه علوم پزشکی محدودیت وجود دارد ولی خوشبختانه در این بخش کوچک دستاوردهای خوبی داشته ایم که معمولاً خبر ساز و قابل لمس بوده است.

دکتر دیناروند یادآور شد: درخواستهای مراکز رشد عمدتاً در شهرهایی که دانشکده داروسازی در آن وجود دارد، مطرح شده و با  محورهایی از جمله علوم دارویی و تجهیزات پزشکی ایجاد می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها