Skip to content

پژوهش و صنعت: ایجاد ۶۰ کانون هماهنگی دانش و صنعت توسط معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد ۶۰ کانون هماهنگی دانش و صنعت را از برنامه های این معاونت ذکر کرد و گفت: در این کانون ها نمایندگان دستگاه های مرتبط با یک کالا یا محصول حضور دارند تا با همکاری هم آخرین فناوری ها در بخش مورد نظر تولید شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: این کانون ها تشکل علمی برای ایجاد هماهنگی میان کلیه نقش آفرینان اصلی چرخه نوآوری تا تولید هستند و به کمک آنها می توان با استفاده بهینه از منابع کشور جهت تسریع و هدایت فعالیت های چرخه نوآوری اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه را از سیاست های دولتها ذکر کرد و افزود: در این راستا تلاش بر این است تا پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز کشور به دانشگاه ها و مراکز رشد سپرده شود تا هم برای دانشگاه ها درآمدزایی داشته باشد و هم نیازهای علمی کشور برآورده شود.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد این ارتباط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محول شده است، اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که در معاونت برای برقراری این پیوند در نظر گرفته شد ارائه مدل جدید مبتنی بر کالا، خدمت و یا محصول است به این معنا که موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها که در زمینه یک کالا، محصول و یا خدمت فعالیت می کنند، در قالب کانون های هماهنگی صنعت و دانش تعریف می شوند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: این کانون ها تشکل علمی برای ایجاد هماهنگی میان کلیه نقش آفرینان اصلی چرخه نوآوری تا تولید هستند و به کمک آنها می توان با استفاده بهینه از منابع کشور جهت تسریع و هدایت فعالیت های چرخه نوآوری اقدام کرد.

وی تنظیم سیاست های کلان همکاری دانش و صنعت، ایجاد هماهنگی میان نهادهای علمی و فناوری و نهادهای تولید و توزیع  محصول و یا خدمات، شناخت چالش ها و تلاش برای رفع موانع توسعه صنعت دانش بنیان، ایجاد رقابت مبتنی بر دانش فنی در بنگاه های تولیدی، طراحی و خدماتی را از اهداف کانون های هماهنگی دانش و صنعت نام برد و گفت: از این رو در سال ۸۷ تعداد ۱۴ کانون و در سال ۸۸ تعداد ۲۵ کانون ایجاد شد.

دکتر سلطانخواه کانون های خرما، کامپوزیت، فرش، نساجی، توت فرنگی، رادار، کاتالیست، گیاهان زینتی، چای و مینی تیوبرها را از جمله کانون های هماهنگی دانش و صنعت نام برد و اضافه کرد: در این کانون ها بنگاه های تولید محصول یا خدمات، موسسات تحقیقاتی، طراحی و مهندسی، دانشگاه ها و پژوهشکده های علمی و تخصصی، انجمن ها و تشکل های علمی، تشکل های نمایندگی مشتریان و تشکل های صنفی حضور خواهند داشت و با همکاری هم آخرین فناوری ها را در بخش مورد نظر خود وارد می کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه تاکنون ۳۹ کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور راه اندازی شده است، یادآور شد: راه اندازی این کانون ها مورد توجه دست اندرکاران حوزه های مختلف قرار گرفته به گونه ای که تاکنون ۱۴ درخواست راه اندازی کانون هماهنگی به دبیرخانه مرکزی کانون رسیده است که برای اعطای مجوز در دست بررسی است.

وی ایجاد ۶۰ کانون هماهنگی دانش و صنعت را از برنامه های این معاونت ذکر کرد و گفت: با ایجاد این کانون ها امیدواریم زمینه های ارتباط موثر صنعت و دانش فراهم شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها