Skip to content

پژوهش و صنعت: توسعه در گرو حرکت علم و صنعت در کنار یکدیگر است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه ملاک موفقیت دکترها این است که مریضهای بیشتری داشته باشد یا دیرتر وقت دهد به لزوم هزینه کرد صحیح در بخش پژوهش اشاره کرد و گفت: سیاستگذار باید خواسته های خود از دانشمندان را بیان کند تا نگاه درست در تحقیقات حکمفرما شود.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: نگاه سلامت محور باید در تحقیقات حکمفرما باشد. اکنون پول برای دارو و پیشگیری راحت داده می شود اما پول برای تحقیق به سختی پرداخت می شود در حالی که علم یعنی علمی که به بیمار نشدن مردم منجر شود.

وی با اشاره به حضور دانشمندان و محققان حوزه علوم پزشکی گفت: ما دانشمند داریم اما چون گفته می شود که این دانشمند به دنبال درمان برود، توانمندی این فرد در آنجا هزینه می شود. در این میان نمی توان پژوهشگر و یا افراد دیگر را متهم کرد بلکه سیاستگذاری از ابتدا بر این پایه گذاشته شده بود.

دکتر قانعی یادآور شد: به عنوان قانونگذار و سیاستگذار باید ببینیم که از بزرگان خود چه خواسته ایم و اگر غیر از آنچه ما خواسته ایم انجام داده باشند آن وقت آنها را متهم کنیم. شما خواستید که دکترها بروند در مطب ویزیت کنند بنابراین از یک دانشمند کار کوچکی خواسته ایم.

وی با تاکید بر تغییر رویه تحقیقاتی در علوم پزشکی گفت: طرحهای تحقیقاتی به سمت کاهش بار بیماری حرکت خواهد کرد اما اگر کشور در بخش قانونگذاری از این موضوع حمایت نکند فایده ندارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: طبقه دانشمندان متین و دلسوزانه گردهم می آیند اما اگر بخواهیم اتفاقی بیافتد باید قانون تغییر کند و در صورتی که صنعت بخواهد از دانشمند استفاده کند، باید تشویق شود نه اجباراً این کار را انجام دهد. لذا اگر عیبی است از محققان و جامعه دانشگاهی نیست و قوانین باید به شکلی که کشورهای پیشرفته در این مسیر حرکت کرده اند تغییر کند.

وی به وظایف رسانه ها در ایجاد این تغییرات اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه ها تلاش دارند نقایص را نشان دهند ولی هیچ وقت به مسئولین راه را نشان نداده اند. محقق این علم کسی است که علم را رصد می کند و در همان زمان صنعت را تشویق می کند. اگر کشورهای پیشرفته در جهتی حرکت کرده اند که به توسعه دست یافته اند، این موضوع در گرو حرکت علم و صنعت در کنار هم است.

دکتر قانعی گفت: اتفاق مهمی در پزشکی رخ داده است که در هیچ علم دیگری رخ نداده است. یک پزشک صاحب علم در دانشگاه و در مطب صنعتگر است.

وی اضافه کرد: اگر فردی عمرش را بگذارد تا در درمان قلبی که سکته کرده فعالیت کند، ممکن است بسیاری از مردم این موضوع را متوجه نشوند و در مقابل برخی از متخصصان هم رشته نیز این موضوع را متوجه نشوند و در مقابل وقتی همین فرد ببیند که اگر پیوند قلب انجام دهد همه او را تشویق می کنند ممکن است سرخورده شود در حالی که فرمول وی می توانسته بشریت را نجات دهد و آن پزشک تنها یک نفر را نجات داده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: در میان علوم پایه و علوم بالینی تفاوت ارزشی وجود دارد. جوایز نوبل هیچگاه تاکنون به بالینی ها تعلق نگرفته است این گونه جوایز به علوم پایه اختصاص می یابد که تحول عمیقی در علم ایجاد کرده باشد و سلامت بشر را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با انتقاد از فضایی که پیرامون حوزه علوم پزشکی و موفقیت های این حوزه وجود دارد، گفت: متاسفانه ملاک موفقیت دکترها، این است که مریضهای بیشتری داشته باشد یا دیرتر وقت دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها