Skip to content

پژوهش و صنعت: جهاد دانشگاهی به صنعت نزدیک می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به به برنامه ریزی گسترده این نهاد برای ارتباط با صنعت گفت: جهاد دانشگاهی برنامه ریزی گسترده ای را با محوریت سه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کانی های فلزی و حمل و نقل ریلی انجام داده است.

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: جهاددانشگاهی این برنامه ریزی را در قالب تهیه برنامه چهارم توسعه جهاددانشگاهی و برنامه اجرایی تحقق اهداف سند چشم انداز جهاددانشگاهی در افق ۱۴۰۴ به انجام رسانده است.

وی اضافه کرد: مذاکرات خوبی در این زمینه ها با مسئولان انجام شده و پیشرفتهای خوبی نیز صورت گرفته که امیدواریم با حمایت مسئولان حوزه های نفت، راه و صنایع موفق شویم که فعالیتهای بسیار جدی را در زمینه تامین تجهیزات این صنایع انجام دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی از برنامه ریزی جهاددانشگاهی برای انجام پروژه های شاخص پژوهشی از سوی پژوهشکده های جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: بر اساس تعاریف در سند چشم انداز، پژوهشکده باید حداقل یک تا سه پروژه شاخص پژوهشی در حوزه ملی و بومی در دستور کار خود داشته باشند که این کار با جدیت خاصی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در مورد تامین منابع مالی برای این پروژه ها نیز از محل کمک سازمان گسترش و معاونت علمی ریاست جمهوری منابع خوبی را تهیه کرده ایم که با اجرای آن سال ۸۸ سال پرتلاشی در حوزه فناوری و پژوهش در جهاد دانشگاهی خواهد بود.

دکتر طیبی از توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی خبر داد و اعلام کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه جهاددانشگاهی کلیه واحدهایی که فعالیت پژوهشی ندارند، موظف هستند فعالیت های تحقیقاتی خود را بر مبنای توانمندی با همکاری پژوهشکده ها و واحدهای فعال جهاددانشگاهی آغاز کنند

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها