Skip to content

پژوهش و صنعت: راه اندازی پژوهشکده مشترک ایران خودرو با دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایجاد پژوهشکده مشترک با ایران خودرو خبر داد و گفت: این پژوهشکده در زمینه تولید رنگ و پلیمر فعالیت می کند.
دکتر علیرضا رهایی در همایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با بیان اینکه در حوزه تولید شرایط مطلوبی نداریم، افزود: در این زمینه با عقب ماندگی اساسی روبرو هستیم که برای تحول باید دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی اقدام کنند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که فارغ التحصیلان در خدمت نظام فناوری قرار گیرند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایجاد نهادهایی برای هماهنگ سازی ارگانهای مختلف در حوزه تولید را ضروری دانست و اظهار داشت: از سوی دیگر دانشگاه ها باید نیروی انسانی را طوری تربیت کنند که از پژوهش علاقه محور و شخص محور به سمت پژوهش محصول محور هدایت شوند.
وی ایجاد پژوهشکده های مشترک را از جمله اقدامات موثر در زمینه ارتقای تولیدات ذکر کرد و یادآور شد: ایجاد پژوهشکده های مشترک میان صنعت و دانشگاه می تواند زمینه های پژوهش و ارتقای محصولات دانش محور را فراهم کند که در این راستا دانشگاه امیرکبیر پژوهشکده ای را با کارخانجات ایران خودرو راه اندازی کرده است.

دکتر رهایی زمینه فعالیت های این پژوهشکده را پلیمر و رنگ عنوان کرد.

وی به نقش پارکهای فناوری و مراکز رشد اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه پارکهای علم و فناوری و فن بازار به عنوان حلقه واسطه دانشگاه و صنعت می تواند کمک بزرگی برای بخش تولید باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها