Skip to content

پژوهش و قانون: بازخواست قانونی از شرکتهای دولتی خاطی در اختصاص بودجه به پژوهش

معاون علمی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شرکتهایی که یک درصد درآمد عملیاتی خود را در سال ۸۷ به پژوهش اختصاص نداده اند تا پایان تیر فرصت دارند نسبت به اجرای قانون اقدام کنند، گفت: در غیر این صورت پس از گزارش به ریاست جمهوری بازخواست قانونی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق واعظ زاده در نشست مطبوعاتی با محوریت ارائه گزارش عملکرد معاونت علمی در خصوص اجرای قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی و بانکها به پژوهش در سال ۸۷ و ارائه برنامه های معاونت در سال جاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برای تسهیل روند اجرای این مصوبه در سال گذشته سامانه الکترونیکی راه اندازی شد که توانایی داشت طرحها را ظرف دو هفته در اختیار داوران قرار دهد تا به تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسد.

وی با بیان اینکه مبلغ کل یک درصد درآمد عملیاتی موسسات مشمول در حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال می شد، گفت: تعداد ۳ هزار و ۶۸۲ موضوع تحقیقاتی از ۵۰۰ شرکت در سامانه الکترونیکی مربوط وارد که در نهایت بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ طرح به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در قالب تفاهم نامه بین شرکتها و مراکز تحقیقاتی منعقد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بیش از ۷۰ درصد مبلغ پیش بینی شده از یک درصد تاکنون عملیاتی شده است و ۳ وزارتخانه نفت، مسکن و نیرو بیشترین درصد را از سهم خود (یعنی یک درصد) به پژوهش اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: قرارداد یک هزار و ۷۸۴ پروژه تحقیقاتی هر کدام تا سقف یک میلیارد ریال از طریق این قانون منعقد شده است. ۲۳۲ قرارداد پروژه نیز هر کدام تا سقف ۵ میلیارد ریال، ۴۷ پروژه هر کدام تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و ۶۲ پروژه بزرگ هر کدام تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به امضا رسیده اند.

واعظ زاده گفت: در مصوبات سال ۸۶ پیش بینی شده بود که ۲۰ درصد کل یک درصد عملیاتی شرکتها را دانشگاهها باید متقبل کنند از این رو در سال ۸۷ با تأکید بر این موضوع ۵۶ درصد قراردادها با دانشگاهها منعقد شده است.
وی اضافه کرد: ۳۴ درصد منابع از طریق محققان منفرد و درون سپاری شرکتها و بانک ها و ۱۰ درصد توسط پژوهشکده های سایر وزارتخانه ها هزینه شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به دانشگاههایی که بیشترین سهم را در عقد قرارداد با شرکتها داشتند و بیشترین سهم را از منابع یک درصد به دست آوردند گفت: از میان دانشگاههای تهران، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس و از میان دانشگاههای شهرستان دانشگاه شیراز، صنعتی سهند تبریز، چمران اهواز، هرمزگان و فردوسی مشهد بیشترین سهم را از یک درصد داشتند.

وی همچنین به بیان نام شرکتهایی که بیشتر از سایر شرکتها نسبت به اختصاص یک درصد به پژوهش اقدام کردند، گفت: شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره، بانک ملی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، بانک صنعت معدن، سازمان خصوصی سازی و شرکت عمران شهرهای جدید ۱۰۰ درصد از سهم خود را از یک درصد به پژوهش اختصاص داده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها