Skip to content

پژوهش و قانون: بررسی آیین نامه اجرایی تایید ثبت اختراعات در هیئت دولت

آیین نامه اجرایی تایید ثبت اختراعات به گفته معاون فناوری وزارت علوم در هیئت دولت در حال بررسی است.

علیرضا جهانگیریان در اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این خبر گفت: وزارت علوم موظف شده آیین نامه اجرایی تأیید ثبت اختراعات را تدوین و به هیئت وزیران ارائه کند که این اقدام صورت گرفته است. البته بیش از یکسال است که پیش نویس آیین نامه اجرایی را به هیئت دولت ارائه کرده ایم و اکنون پس از چند مرحله در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است.

معاون فناوری وزارت علوم با اذعان به اینکه هنوز اطلاعات لازم از شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد جمع آوری نشده اند، خاطر نشان کرد: تاکنون نتوانسته ایم اطلاعات لازم از این شرکتها را جمع آوری کنیم زیرا شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز رشد اطلاعات قراردادها را به دلیل مسائل مالی به سختی ارائه می دهند و همچنین پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد نیز این اطلاعات را سخت تر ارائه می کنند.

کل بودجه تخصیصی به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
وی بودجه ای که به کل پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تخصیص داده می شود را ۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ظرفیتی که پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد برای جهش و حرکت به سمت جامعه دانش بنیان دارند خیلی بیشتر از اعتباراتی است که در بودجه تخصیص داده می شود البته این به آن معنا نیست که بخواهیم پارکها و مراکز رشد همواره بودجه بگیر دولت باشند بلکه معتقدیم فعلا باید از کمکهای دولت نیز استفاده کنند اما به تدریج روی پای خود بایستند.

جهانگیریان خاطر نشان کرد: جریان ایجاد و توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری مانند جریان توسعه دانشگاههای کشور جریانی در حال توسعه است و این طور نیست که بگوییم نیازی به افزایش بودجه ندارند زیرا هر ساله پارکها و مراکز رشد جدیدی در حال تاسیس هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها