Skip to content

پژوهش و قانون: بررسی آیین نامه اختصاص یک درصد بودجه دستگاهها به پژوهش

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه ‌ای با حضور معاونان پژوهشی وزارتخانه ‌ها و دستگاههای اجرایی آیین نامه پیشنهادی بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه تقویت و هماهنگی فعالیتهای علمی و فناوری کشور مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

همچنین سیاستهای اجرایی بودجه پژوهشی کشور و آیین نامه پیشنهادی بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری توسط معاونان پژوهشی وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ های اجرایی بحث و بررسی شد.
آیین نامه بند (و) تبصره ۹ بر اختصاص حداقل یک درصد بودجه پژوهش دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها به پژوهش در همکاری با دانشگاه ها تاکید دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از احتمال تصویب طرح اختصاص یک درصد بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پژوهش بر اساس ارتباط با دانشگاهها در هیات دولت و چگونگی هزینه این بودجه در تعامل دانشگاه و صنعت خبر داد و گفت : این طرح در هیات دولت مطرح خواهد شد که تصویب آن تحولی در بخش پژوهش و ارتباط دانشگاه با صنعت خواهد بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها