Skip to content

پژوهش و کارآفرینی: ایران به عضویت کمیته “سیاستگذاری پژوهشهای کارآفرینی” انتخاب شد.

پروفسور نظام ‌الدین فقیه عضو هیئت علمی وابسته دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عضویت شورای سیاستگذاری پژوهش های کارآفرینی در ‌دیده بان ‌جهانی کارآفرینی “GEM” انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، شورای سیاستگذاری پژوهشهای کارآفرینی در دیده بان ‌جهانی ‌کارآفرینی دارای هفت عضو است و ۶ عضو دیگر از کشورهای هلند، آمریکا، انگلستان، اسپانیا، دانمارک و شیلی در این شورا عضویت دارند.

هدف اصلی ‌دیده بان ‌جهانی کارآفرینی “GEM” به عنوان یک سازمان جهانی علمی – پژوهشی، ارائه و ارزیابی داده های پژوهشی معتبر در سطح بین ‌المللی در خصوص فعالیتهای کارآفرینانه است و شورای سیاستگذاری پژوهشهای کارآفرینی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این سازمان جهانی محسوب می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها