Skip to content

چگونه یک عنوان خوب بنویسیم؟ قسمت دوم

در این بخش در ادامه مطالبی که در شماره قبلی خبرنامه پیرامون نوشتن یک عنوان ایده آل بیان شد، به ذکر نکاتی کاربردی در همین زمینه می پردازیم.

از به کار بردن کلمات اضافی بی فایده (waste words) در عنوان بپرهیزید. نمونه هایی از این کلمات عبارتند از:
Investigations on, Observations on, A study of, The analysis of,
Using a, Aspects of

در عنوان مقاله باید حتی الامکان کمترین مقدار علامت گذاری به کار رود. برخی نویسندگان از علامت دونقطه ( : ) برای افزودن یک زیرعنوان شرح دهنده (qualifying subtitle) استفاده می کنند. در این زیرعنوان ممکن است به نوع مطالعه، نام پروژه و حتی گاهی جنبه خاصی از مطالعه اشاره شود.
مثال:
Acute renal failure after cardiac surgery for carcinoid heart disease: incidence, risk factors, and prognosis

از به کار بردن کلماتی که نشانه تعصب هستند یا باعث برانگیختن احساسات می شوند، خودداری کنید. مثلا اگر قرار است در عنوان مقاله به یک جنگ اشاره کنید، به جای disaster یا tragedy از کلمه war استفاده کنید.

اگر جمعیت منحصر به فردی را مورد مطالعه قرار داده اید یا اساسا مطالعه شما از نوع مبتنی بر جمعیت(population-based) بوده و یا اینکه اشاره به جمعیت مورد مطالعه بسته به موضوع تحقیق دارای اهمیت خاصی می باشد، ذکر جمعیت در عنوان لازم است؛ در غیر این صورت ضرورتی ندارد. به همین ترتیب زمان و مکان مطالعه نیز تنها در صورتی در عنوان ظاهر می شوند که واقعا حائز اهمیت باشند.
مثال :
Changes in suicide rates for patients with schizophrenia in Iran, 1991-2006: nested case-control study
ضمنا در صورت عدم ذکر نوع جمعیت، نمونه مورد مطالعه انسانی فرض می شود و اگر جز این باشد، مثلا در مورد نمونه های حیوانی، لازم است در عنوان بدان اشاره شود.

نوع مطالعه باید از روی عنوان قابل درک باشد. البته بر اساس اسلوب برخی مجلات ذکر مستقیم نوع مطالعه درعنوان ضروری است. این موضوع در مورد کارآزماییهای بالینی تصادفی شده یا RCT ها اهمیت بیشتری می یابد. یکی از موارد ۲۲ گانه CONSORT که به عنوان می پردازد دقیقا به همین مطلب اشاره دارد. بدین صورت که نحوه گروه بندی بیماران جهت مداخله باید با عباراتی مانند “randomly assigned” ، “randomized” یا “random allocation” مشخص گردد.

در مورد طول عنوان اکثر مجلات محدودیتی ذکر می کنند مانند اینکه بیش از ۱۰ الی ۱۵ لغت نباشد یا از ۲ خط چاپی تجاوز نکند. دراین مورد باید به راهنمای نویسندگان مجله رجوع شود. البته توجه داشته باشید که عناوین بسیار کوتاه ممکن است فاقد اطلاعات مهمی باشند که ذکر آنها در عنوان ضروری است.

سخن پایانی آنکه، نوشتن عنوان مناسب برای مقاله در اصل یک هنر است. اهمیت عنوان مقاله را دست کم نگیرید. اسلوب مجله را حتما مدنظر قرار دهید و از دیگران نیز در مورد عنوان انتخابی خود نظرخواهی کنید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها