Skip to content

چگونه یک عنوان خوب بنویسیم ؟

اصولا هر آغازی مهم است و سرآغاز مقاله عنوان آن است . عنوان مقاله با وجود آنکه به ظاهر چند کلمه ای بیش نیست، اما در اصل یکی از مهمترین عناصر یک مقاله علمی است که دارای ارزشی زیادی می باشد. شاید این عبارت معروف را شنیده باشید که: “Thousands read titles, few read papers”. عنوان بمثابه پرچم مقاله شما است و اولین قسمتی می باشد که نگاه سردبیر و خواننده و حتی محققی که در حال جستجوی متون است بدان می افتد.

برای نوشتن عنوان مقاله باید قادر باشید به این سوال که “چه چیزی را مورد مطالعه قرار داده اید” پاسخ گویید و البته قطعا پاسخ این سوال اساسی را قبل از انجام مطالعه در ذهن دارید. در عین حال باید سعی کنید ویژگی های کلیدی مطالعه خود را در عنوان بگنجانید ( مثلا دوسوکور بودن در مورد یک کارآزمایی بالینی ).
مثال:
A randomized blinded trial of mouthwash in the prevention of oral candidiasis

فرمول هایی ساده نیز برای نوشتن عنوان پیشنهاد شده اند. مثلا وقتی اثر یک متغیر مستقل (X) را بر متغیری وابسته (Y) در نمونه مورد مطالعه (Z) می سنجید، میتوانید از فرمول The effect of X on Y in Z استفاده نمایید.
مثال:
The effect of estrogen on nose-twitch courtship behavior in mice

شاید گاهی به مقالاتی برخورده باشید که عنوان آن سوالی را مطرح می کند که منعکس کننده هدف مطالعه است. چنین عناوینی اگرچه می توانند جذاب باشند، باید در استفاده از آنها محتاط بود و محققین جوان بهتر است از به کار بردن این گونه عناوین پرهیز کنند.
مثال :
Does asthma reduce linear growth?

برخی دیگر از عناوین نیز به صورت جملاتی نوشته می شوند که نتیجه مطالعه را بیان می کنند. از این عناوین که اصطلاحا “assertive sentence title” نامیده می شوند بهتر است استفاده نشود. زیرا اولا می تواند شک و تردید کسی که کار شما را مرور می کند برانگیزد و ثانیا اینکه به کار نبردن این گونه عناوین می تواند نشانه بی طرفی شما در مورد نتیجه مطالعه تان باشد.
مثال :
The b52 genotype reduces survival after myocardial infarction.

به طور خلاصه یک عنوان ایده آل باید آگاه سازنده (informative)، ساده، قابل فهم، اختصاصی، جذاب، کوتاه و حاوی کلمات کلیدی مربوط به مطالعه باشد. همچنین باید فاقد واژه های مخفف، اصطلاحات پیچیده و کلمات اضافی باشد. در شماره بعدی خبرنامه این موضوع را ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها