Skip to content

کارآفرینی: ایران به عضویت کمیته مشورتی پژوهش و نوآوری در دیده بان جهانی کارآفرینی در آمد.

جمهوری اسلامی ایران از بین ۶۹ کشور به عضویت کمیته مشورتی پژوهش و نوآوری در دیده بان جهانی کار آفرینی انتخاب شد.
جمهوری اسلامی ایران که از سه سال پیش به نمایندگی پروفسور نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز به عنوان عضو شورای سیاست گذاری پژوهش های کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی انتخاب شده بود، هم اکنون به عضویت کمیته مشورتی پژوهش و نوآوری در دیده بان جهانی کار آفرینی نیز انتخاب شد.
این انتخاب باعث خواهد شد تا یکی دیگر از دست آوردهای اجرای موفقیت آمیز پروژه علمی – پژوهشی GEM در ایران، با عضویت ایران در شوراهای دیده بان جهانی کارآفرینی تحقق یابد.
پروفسور نظام الدین فقیه در این ارتباط  به ایرنا گفت: اخیرا کمیته مشورتی پژوهش و نوآوری در دیده بان جهانی کار آفرینی
(GEM Research and Innovation Advisory Committee – RIAC) ایجاد شده است که یکی از وظایف آن ایده پردازی و استقرار اتاق فکر بین المللی دردیده بان جهانی کار آفرینی است .
وی افزود: این کمیته مشورتی مستقیما زیر نظر پروفسور هرینگتون رییس دیده بان جهانی کار آفرینی اداره می شود و ۹ نفر عضو دارد که متشکل از نمایندگان ۹ کشور از ۶۹ کشور عضو در دیده بان جهانی کار آفرینی هستند.
به گفته استاد دانشگاه شیراز، چهره های سرشناسی مانند پروفسور اشتنبرگ از کشور آلمان، دکتر جانتان لوی از بریتانیا، پروفسور ژیان گائو از کشور چین، پرفسور هسل از هلند، اعضای این کمیته مشورتی را تشکیل می دهند.
پروفسور فقیه، که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیته مشورتی پژوهش و نوآوری در دیده بان جهانی کار آفرینی انتخاب شده است، افزود: ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی رسما و با نمایندگی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران به عضویت در دیده بان جهانی کار آفرینی در آمده است و در برنامه های علمی – پژوهشی آن حضور فعال داشته است.
وی خاطر نشان کرد: دیده بان جهانی کارآفرینی ( GEM )، در سال ۱۹۹۷ میلادی با مشارکت کشورهای انگلیس، آمریکا، فنلاند و ایرلند، دانشگاه بابسون و دانشکده کسب وکار لندن ایجاد شد.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۵ میلادی، دانشگاه بابسون و دانشکده کسب وکار لندن، انجمنی مستقل نیز تحت عنوان انجمن پژوهش های کارآفرینی جهانی (GERA) برای سرپرستی فعالیتهای GEM ، تأسیس کردند.
پروفسور فقیه بیان کرد: دیده بان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از تیمهای علمی- پژوهشی است که مأموریت اصلی آن ارزیابی و ارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی در خصوص فعالیت های کارآفرینانه است.
وی با بیان اینکه در دنیا تا قبل از تاسیس دیدهبان جهانی کارآفرینی، داده های ارزشمند برای پژوهش در زمینه کارآفرینی در سطح ملی و بین المللی وجود نداشته است، اظهار کرد: دیده بان جهانی کارآفرینی درصدد تعریف، تبیین شاخص ها و ارزیابی میدانی فعالیت های کارآفرینی است و از طریق انتشار گزارش های جهانی، فعالیت های کارآفرینانه را در بین کشورهای عضو رصد می کند.
به گفته پروفسور فقیه هم اکنون دیده بان جهانی کارآفرینی متشکل از ۶۹ کشور است که هدف اصلی آن ارزیابی شاخص ها و ارائه داده های معتبر پژوهشی در خصوص وضعیت کارآفرینی در جهان است.
استاد دانشگاه شیراز افزود: در سال ۲۰۰۷ میلادی تعداد ۴۲ کشور در برنامه GEM مشارکت کرده اند که اقتصاد این کشور ها، بیش از ۹۳ درصد GNP کل جهان را در بر می گیرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی با مشارکت ایران، تعداد ۴۳ کشور و در سال ۲۰۰۹ تعداد ۵۱ کشور در برنامه پژوهشی GEM حضور فعال داشته اند.
پروفسور فقیه با تشریح اهداف برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی ابراز کرد: سنجش و ارزیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای عضو، کشف رابطه ی نظام مند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی، شناسایی عواملی موثر در توسعه کارآفرینی، از مهمترین اهداف این انجمن بین المللی است.
به گفته وی دیده بان جهانی کارآفرینی با ارزیابی شاخص های استاندارد کارآفرینی و تحلیل فضای کسب و کار در کشورهای عضو، به نظام مندی رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی می پردازد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ارزیابی، تدوین و تبیین علمی شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار، امکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توسعه کارآفرینی بر اساس شاخص های جهانی را برای کارشناسان، مدیران، سیاستگذاران و سرمایه گذاران فراهم می سازد.
وی با تشریح مزایای عضویت ایران در GEM اظهار کرد: ارزیابی علمی و مستمر توسعه کارآفرینی درایران، رصد علمی نهضت توسعه کارآفرینی در ایران، کسب آگاهی و شناخت از اثر بخشی سیاست ها و برنامه های توسعه کارآفرینی در ایران، محک زنی جایگاه و سطح کارآفرینی ایران با سایر کشورهای فعال در عرصه کارآفرینی و نیز مقایسه نرخ فعالیت های کارآفرینانه ایران با میانگین جهانی از مزایای این عضویت می باشد.
وی ادامه داد: مقایسه نرخ فعالیت های کارآفرینانه ایران با کشورهای کمتر توسعه یافته، در حال توسعه و پیشرفته و آگاهی از تجربیات سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته درخصوص سیاست ها و برنامه های توسعه کارآفرینی آنان از دیگر مزایای عضویت ایران در این کمیته می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها