Skip to content

کارآفرینی دانش بنیان: اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات حمایتی اشتغال هر استان به طرح‌های دانش‌بنیان بر اساس

مدیرکل امور مالی و اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات حمایتی این معاونت از طرح‌های پژوهشی گفت: با امضای تفاهمنامه با بانک توسعه تعاون از طرح‌های پژوهشی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال حمایت می‌شود.

علیرضا دلیری تدوین آیین‌نامه و قوانین حمایت از شرکت های دانش بنیان را از جمله اقدامات حمایتی این بنیاد نام برد و خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان پیش‌بینی شده است که در این راستا تقاضاهایی در زمینه تجاری سازی طرح‌ها از سوی شرکت‌های بخش خصوصی نیز به معاونت ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه این تقاضاها منجر به ورود معاونت در سیستم‌های بانکی شد، توضیح داد: با افزایش تقاضای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی به سیستم بانکی ورود کردیم در این راستا بانک توسعه تعاون آمادگی خود را برای حمایت از این طرح‌ها اعلام کرد از این رو تفاهمنامه‌ای با این بانک منعقد شد.
مدیر کل امور مالی و اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: پس از امضای این تفاهمنامه تلاش برای تجاری سازی دستاوردهای علمی آغاز شد که خوشبختانه تفکیکی میان تعاونی‌های دانش‌بنیان صورت گرفت و در این راستا نیز اساسنامه تعاونی‌های دانش‌بنیان به منظور حمایت از دستاوردهای علمی تدوین شد.
وی گفت:‌ این تفاهمنامه باعث شد تا زیرساخت‌ها و مسیر برای ادامه کار شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.
مدیرکل امور مالی و اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: طبق این تفاهمنامه بانک توسعه تعاون تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از هر طرح پژوهشی حمایت می کند که صندوق ضمانت وزارت تعاون نیز به عنوان ضمانت‌نامه این تسهیلات تا ۸۰ درصد میزان مبلغ تسهیلات را تقبل کرده است.
دلیری با تاکید بر اینکه با اجرایی کردن مفاد این تفاهمنامه نقاط ضعف آن برطرف می شود، خاطرنشان کرد: برای تسریع در اعطای این تسهیلات به نخبگان در تمام استان‌ها کارگروه‌هایی متشکل از رئیس بنیاد ملی استان، رئیس بانک توسعه تعاون استان، مدیرکل تعاون بانک توسعه تعاون استان و مدیر اعتباری بانک توسعه تعاون استان تشکیل شده تا به جای ارجاع طرح‌های تحقیقاتی به تهران از این طرح‌ها تا سقف توان بانک توسعه تعاون استان حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه این کارگروه‌ها در اکثر استان‌ها فعال شده است، ادامه داد: با فعال شدن این کارگروه‌ها فضای مناسبی برای اجرای اولویت‌های هر استان به وجود آمد.
مدیرکل امور مالی و اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین از راه اندازی سامانه‌ای برای همکاری بیشتر کارگروه‌ها خبر داد و یادآور شد: این کارگروه‌ها به واسطه این سامانه که به زودی راه اندازی می‌شود به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق می‌توانند کلیه طرح های ارایه شده را از طریق سامانه پیگیری کنند.
دلیری همچنین از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخترعان در بانک توسعه خبر داد و گفت: در گذشته پرونده این دسته از محققان که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارجاع می‌شد به کندی صورت می گرفت که با توافقی که با بانک‌ توسعه صورت گرفت این پروسه به پارک فناوری پردیس تفویض می‌شود و در استان‌ها نیز این مسئولیت به پارک‌های علم و فناوری هر استان واگذار می‌شود تا امر رسیدگی به پرونده‌های محققان و دریافت تسهیلات بانکی به سرعت انجام شود.
وی همچنین با اشاره به ایجاد شورای عالی اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس ۲۰ درصد اعتبارات حمایتی اشتغال به طرح‌های دانش‌بنیان استان اعطا می شود.
دلیری دریافت این تسهیلات را منوط به تایید طرح‌ها در معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری دانست و ادامه داد: اعطای این تسهیلات موجب اشتغالزایی موثر برای محققان و مخترعان خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها