Skip to content

کارآفرینی دانش بنیان: نرخ فعالیت های کارآفرینانه دانش بنیان در ایران ۸ درصد است.

رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اظهار داشت: براساس آمارهای سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی، نرخ فعالیت های کارآفرینانه دانش بنیان (نوآورانه) در ایران حدود هشت درصد است.

دکتر محمدرضا زالی اظهار داشت: این آمارها که در سال ۲۰۱۳ تهیه شده، نشانگر این است که از هر۱۰۰نفر کارآفرین ایرانی، فقط هشت نفر کسب و کار دانش بنیان ایجاد می کنند درحالیکه این رقم برای کشورهای توسعه یافته، ۱۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: در ایران بیشتر کسب و کارها معمولی است و فعالیت های نوآورانه کمتری به چشم می خورد اما خوشبختانه نسل جوان گرایش خوبی به کارآفرینی مجازی و الکترونیکی و دیگر شیوه های نوین کسب و کار نشان می دهند.

دکتر زالی یکی از راهکارهای تقویت کسب و کار دانش بنیان را بها دادن به این فعالیت ها و جدی گرفتن آموزش های تخصصی در این حوزه دانست.

وی تصریح کرد: البته حمایت های مالی نظیر ارائه تسهیلات بانکی در ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان موثر است.

**رتبه جهانی ایران در کارآفرینی، متوسط به بالاست

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران درخصوص رتبه جهانی کشورمان در زمینه کارآفرینی گفت: سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی، بزرگترین مرجع پژوهشی کارآفرینی در دنیا به شمار می آید که ۷۰ کشور در آن عضویت دارند و براساس آمارهای این سازمان، ایران در میان ۶۸ کشور عضو سازمان دیدبان کارآفرینی در رتبه ۲۸ قرار دارد.

وی ادامه داد: برمبنای این آمارها جایگاه ایران به لحاظ کارآفرینی در عرصه بین المللی، متوسط به بالاست.

دکتر زالی درباره وضعیت ایران در زمینه فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه نیز توضیح داد: آمارهای سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی نشان می دهد که طی ۴۳ ماه گذشته، از هر۱۰۰ نفر ایرانی ۱۸ تا ۶۴ ساله که شغل ایجاد کرده اند ۱۲ درصد در حوزه ایجاد کسب و کارهای جدید فعالیت داشته اند.

به گفته وی، میزان فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه در آمریکا نیز ۱۲ درصد و مشابه ایران است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها