Skip to content

کارآفرینی: مراکز کارآفرینی در کشور رتبه بندی و مراکز برتر تعیین شدند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در دفاتر کارآفرینی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۹ مرکز دارای قوی‌ ترین عملکرد در بین دیگر مراکز کارآفرینی شناخته و معرفی شدند.

دکتر سعید زرندی معاون تجاری ‌سازی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: در سال ۹۱ با ارزیابی‌های انجام شده در میان دفاتر کارآفرینی دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وزارت علوم، ۹ مرکز به عنوان مراکز برتر کارآفرینی وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.
وی افزود: مرکز کارآفرینی کاشان، مازندران، علوم اقتصادی، صنعتی شریف، تبریز، شیراز، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صنعتی کرمانشاه و دانشگاه شاهد از مراکز برتر کارآفرینی وزارت علوم به شمار می ‌روند.
زرندی با اشاره به جمع ‌بندی عملکرد مراکز کارآفرینی کشور در سال گذشته گفت: با توجه به ارزیابی عملکرد ۱۲۲ مرکز کارآفرینی دانشگاه های کشور در سال ۹۱ و مقایسه آنها با یکدیگر، رتبه‌ بندی‌هایی در این مراکز انجام شده‌است.
وی در این ‌باره گفت: در سال گذشته در این مراکز ۲۱۳ همایش و سمینار کارآفرینی، ۵۱۳ کلاس آموزشی کارآفرینی، ۵۳ خبرنامه، ۳۰۳ کارگاه آموزشی و ۲۷ جشنواره کارآفرینی در ۲۷ استان با هماهنگی دبیرخانه مرکزی کارآفرینی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شده ‌است.
معاون تجاری ‌سازی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی افزود: براساس بخش‌نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزیابی مراکز کارآفرینی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر عهده سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است و بر همین اساس این دفتر اقدام به تقسیم ‌بندی مناطق ۶گانه تحت پوشش خود در کشور کرده ‌است.
دکتر زرندی درباره افزایش مراکز کارآفرینی در کشور گفت: از سال ۸۵ که آغاز به کار دفتر کارآفرینی در سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران است، تعداد این مراکز از ۱۵ به ۱۲۲ مرکز افزایش یافته ‌است.
وی افزود: فعالیت ‌های ترویجی با تشکیل جلسات کارآفرینی استان ‌ها، برگزاری جشنواره‌ کارآفرینی در استان‌ها، ارتباط با صندوق‌های کارآفرینی، انتشار مجلات، کتب و نشریات مرتبط ، برگزاری سمینارها و همایش‌ها و دیگر فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی از جمله شاخص‌های ارزیابی مراکز برتر به شمار می ‌رود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها