Skip to content

کارآفرینی: کرسی کارآفرینی یونسکو در دانشگاه تهران گشایش یافت.

کرسی یونسکو در کارآفرینی به عنوان نخستین کرسی کارآفرینی در منطقه‌ خاورمیانه با هدف تلاش برای ظرفیت سازی در حوزه کارآفرینی در دانشگاه تهران گشایش یافت.
“کرسی یونسکو در کارآفرینی”  با حضور دکتر فرهاد رهبر- رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا سعید آبادی – دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر محمدحسن شجاعی فرد – رئیس کمیته ملی آموزش عالی کمیسون ملی یونسکو و دکتر سید محمد مقیمی – رئیس کرسی یونسکو در کارآفرینی گشایش یافت.
دکتر سعیدآبادی در آیین گشایش این کرسی گفت: تا سال ۸۷ تنها دارای دو کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی و کرسی آموزش سلامت در دانشگاه تهران بودیم که طی سال های اخیر ایجاد چهارکرسی یونسکو در حوزه کارآفرینی، رابطه صنعت و دانشگاه در روند توسعه پایدار، سیاستگذاری، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در حوزه آموزش عالی و کرسی معماری ایرانی و اسلامی به تصویب رسیده است.
به گفته وی جابجایی دانشجو در سال ۲۰۰۰، ۱.۸ بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳.۸ رسید. همچنین تا سال ۲۰۲۵ پیش بینی می شود جابه جایی دانشجو به ۷.۲۵ برسد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اعلام آماری مبنی بر تعداد کرسی های چند کشور همچون الجزایر، استرالیا، چین و سایر کشورها، خاطرنشان کرد: درحال حاضر، الجزایر دارای ۶ کرسی، استرالیا ۹ کرسی، چین ۲۲ کرسی، آرژانتین ۲۲ کرسی، برزیل ۲۴ کرسی و فرانسه دارای ۲۱ کرسی است.
همچنین، دکتر سید محمد مقیمی ـ رئیس کرسی یونسکو در کارآفرینی با بیان اینکه این کرسی پیوند دانشگاه تهران و سازمان بین‌المللی یونسکو در سربرگ کرسی کارآفرینی است، گفت: کرسی کارآفرینی چهارمین کرسی شکل گرفته در ایران است و ما امیدواریم از آنجایی که ایجاد این کرسی‌ها تریبون بین‌المللی را در اختیارمان قرار می‌دهد، بتوانیم برتعدادشان بیافزاییم.
وی گفت: حدود سه کرسی کارآفرینی در دنیا وجود دارد که می‌تواند پتانسیل‌ها و تحرکات خوبی در رشته کارآفرینی کشور به وجود آورد.
به گزارش مهر، نخستین کرسی کارآفرینی درمنطقه‌ خاورمیانه در دانشگاه تهران ایجاد شده است.
با افتتاح رسمی این کرسی، هدفهایی با تلاش برای ظرفیت سازی در حوزه کارآفرینی بعنوان یک موضوع میان رشته‌ای، توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه از طریق فراهم آوردن محیط مفاهمه و گسترش ارتباطات دانشگاهی، مد نظر قرار می گیرد و این کرسی چهارمین کرسی یونسکو در ایران است.
افزودن دیدگاههای جهانی به دروس، تأسیس شبکه های خارجی و رتبه بندی دانشگاه از جمله مزیت های بین المللی شدن کرسی ها به شمار می رود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها