Skip to content

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تغییر نام یافت

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: با تصویب شورای گسترش آموزش عالی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تغییر نام یافت.
دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ایجاد تغییرات عمیق در برنامه ها و خدمات علمی و اطلاع رسانی در سطح جهان و ضرورت هماهنگی ها با فناوریهای اطلاعاتی تغییر نام کتابخانه به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت علوم پیشنهاد شد.
وی گفت: این درخواست در جلسات ستاد معاونت پژوهشی وزارت علوم مورد مطالعه قرار گرفت و شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی موافقت کرد. این مصوبه هم اکنون به امضاء وزیر علوم نیز رسیده است.
تشکیل شبکه عظیم علم و فناوری استادان و پژوهشگران
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به تاریخچه تأسیس این مرکز گفت: این مرکز با هدف تلاش در جهت برقراری ارتباطات علمی و اطلاع رسانی بیشتر میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دانشمندان داخل و منطقه در زمینه های علمی و فنی تأسیس شد تا با ایجاد هماهنگی و تشکیل شبکه عظیم علم و فناوری استادان و پژوهشگران بتوانند از امکانات و تسهیلات فراهم آمده در راستای توسعه و پیشرفت همه جامبه کشورهای منطقه استفاده کنند.
وی افزود: اشاعه اطلاعات علمی و فنی میان دانشمندان منطقه، تلاش در راه رسیدن به اهداف توسعه و تحکم علمی میان کشور های منطقه و ایران به عنوان راهبردهای استراتژیک مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری تعیین شد.
دکتر مهراد یکی از اهداف مهم این مرکز را کمک به گسترش مرزهای دانش و فراهم آوردن مهمترین و جدیدترین منابع علمی و آثار چاپی و پایگاههای اطلاعاتی ذکر کرد و گفت: کوشش در راه استفاده از این منابع ارزشمند و جلب نظر بیشتر دانشمندان در اکثر کشورهای اسلامی و تأسیس شاخه های اطلاع رسانی این مرکز در برخی از دانشگاههای ایران و کشورهای منطقه مانند یمن و سوریه و آگاه کردن آنها از امکانات علمی بی نظیر این مرکز جهت استفاده به موقع و آسان از دیگر اهداف مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است.
وی اظهار داشت: این مرکز که نتیجه پاسخ به نیازهای علمی و اطلاع رسانی در داخل و منطقه است شامل کشورهای غرب دریای خزر، آسیای مرکزی، خاورمیانه، شبه قاره هند، شمال آفریقا می شود.
دکتر مهراد به مهر گفت : این مرکز بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۰ در شیراز تأسیس شد و در حال حاضر مهمترین مرجع دستیابی به اطلاعات علمی و فنی به زبانهای فارسی و غیرفارسی و محور سنجش تولیدات علمی کشورهای اسلامی محسوب می شود.
به گزارش مهر، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری شامل گروهها و واحدهای علمی تحقیقاتی طراحی و عملیات سیستمها، زبانشناسی رایانه ای، مدیریت اطلاعات، استنادی علوم و جهان اسلام، توسعه و ارزیابی منابع، اداره فناوری های اطلاعاتی، اداره همکاری های علمی و بین المللی و اداره خدمات اطلاع رسانی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها