Skip to content

کریدورهای فناوری: کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان و موسسه خدمات فناوری راه اندازی شد.

کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان به صورت پایلوت وموسسه خدمات فناوری تا بازارایرانیان با حضورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری راه اندازی و آغازبه کارکرد.

آیین نامه این کریدورها ماه آینده نهایی می شود تا خدمات خود را به صورت وسیع تر به شرکت های دانش بنیان ارایه کنند.

کریدورخدمات صادرات محصولات دانش بنیان با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان وشناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال دراین حوزه، خدماتی با کیفیت واثربخش درجهت توسعه توان صادراتی شرکت ها ارایه می کند.

درهمین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور کرده و این امکان را فراهم آورده است تا صادرات شرکت ها از طریق اینگونه خدمات تسریع یابد.

همچنین موسسه خدمات فناوری تا بازار (کریدور تجاری سازی فناوری)، با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزایش نرخ موفقیت شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است.

این کریدور با شناسایی و ارزیابی خدمات توسعه فناوری و تشخیص نیازهای تجاری سازی، امکان برآورده شدن آنها را ساده کرده است و با توافق با سازمان ها و نهادهای حمایتی طی آیین نامه های مشخص ازشرکت های دانش بنیان درقالب اراده خدمات تجاری سازی حمایت می کند.

این کریدوربا شناسایی ۵۵ خدمت تجاری سازی و قراردادن خدمات مشابه درکنارهم، یک قالب ۱۶ گانه برای دسته بندی این خدمات ارائه کرده است.

شرکت های دانش بنیان، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت های tmsc.ir و tesc.ir مراجعه کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها