Skip to content

کنگره ها و همایش ها

دومین سمپوزیوم بیماری های قلبی و عروقی : شیراز – ایران
Apr 25. 2007- Apr 27. 2007
Tel: +98-711-6231515
Fax: +98-711-6250500
E-mail: info@kowsar-hospital.ir

کنگره ملی کیست هیداتید : یاسوج – ایران
May 9. 2007 – May 10. 2007
Tel: +98-741-3337225
Fax: +98-741-3337493
E-mail: hydatidcong@yums.ac.ir

چهارمین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی : ارومیه – ایران
May 19. 2007 – May 18. 2007
Tel: +98-441-2222010
Fax: +98-441-2222010
E-mail: epidemiology.con@umsu.ac.ir

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها