Skip to content

کنگره ها و همایش ها

چهاردهمین کنگره بین المللی نورولوژی: تهران – ایران
May 22, 2007 – May 25, 2007
Tel: +98-21-88060969
Fax: +98-21-66517118
E-mail: moghaddasim@hotmail.com

ششمین کنگره دو سالانه ایمونولوژی، آسم و آلرژی : تهران – ایران
May 22, 2007 – May 24, 2007
Tel: +98-21-88054415
Fax: +98-21-88054414
E-mail: razicc@iums.ac.ir

کنگره سالانه انجمن بیماری های کودکان و بیست و هشتمین یادبود “استاد محمد قریب” : تهران – ایران
May 19, 2007 – May 23, 2007
Tel: +98-21-66968317
Fax: +98-21-66465828
E-mail: Society_pediatrics@yahoo.com

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها