header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 36 فرزان - آذر 1388 arrow خدمات فرزان: معرفی بسته آموزش الکترونیک پژوهشهای بالینی (Clinical Research Training Package)
خدمات فرزان: معرفی بسته آموزش الکترونیک پژوهشهای بالینی (Clinical Research Training Package)
کارآزماییهای بالینی یکی از انواع حساس و پیچیده مطالعات پزشکی است. ماهیت مطالعه، هزینه زیاد آن و ملاحظات اخلاقی بر اهمیت موضوع می افزاید. مراجع ذیصلاح همچون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت نیز برای تایید اثربخشی و بی خطری داروها عمدتا از شواهد حاصل از مطالعات بالینی بهره می گیرند. 

هم اکنون روند انجام کارآزماییهای بالینی و پژوهشهای دارویی در مراکز پژوهشی و صنایع دارویی کشورمان بنحو چشمگیری در حال توسعه است. نتایج معتبر کارآزماییهای بالینی بصورت مستقیم به مهارت پژوهشگران در طراحی و اجرای مطالعه ارتباط دارد. لذا آشنایی کامل و دقت در طراحی و اجرای مطالعه ضروری است.

به این منظور موسسه فرزان اقدام به تهیه یک بسته آموزشی کامل برای آموزشهای بالینی کرده است که بزودی عرضه خواهد شد. این بسته شامل 8 دوره آموزشی است. جهت فهم بهتر موضوعات از امکانات چندرسانه ای همچون فلشهای آموزشی نیز استفاده شده است و متن دوره ها بصورت شنیداری نیز قابل استفاده است. 

پس از گذراندن این دوره ها، پژوهشگر از مهارتهای اصلی برای طراحی و اجرای پژوهشهای بالینی و دارویی برخوردار می گردد. عناوین دوره های آموزشی در این بسته به شرح ذیل می باشد:

1- ضوابط استاندارد کارآزمایی بالینیICH-GCP 
2- طراحی و نگارش پروتکل کارآزمایی بالینی RCT Design & Protocol
3- ثبت کارآزمایی بالینی در بانکهای اطلاعاتی RCT Registry
4- گزارش نتایج پژوهش بالینی CONSORT
5- گزارش بی خطری در پژوهش بالینی Safety Reporting
6- پایش پژوهش بالینی Monitoring 
7- ملاحظات بین المللی در پژوهشهای دارویی International Considerations
8- اخلاق در پژوهشهای بالینی (Research Ethics) که شامل 4 عنوان دوره زیر می باشد:

 a. مبانی اخلاق در پژوهش 
 b. مبانی اخلاق در پژوهشهای بالینی
 c. رضایت آگاهانه
 d. کمیته اخلاق


صفحات اجتماعی