header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 53 فرزان - اردیبهشت 1390 arrow اخبار دانشگاهی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران افتتاح شد.
اخبار دانشگاهی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران افتتاح شد.

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  با حضور رئیس جمهور، معاون علمی و  فناوری رئیس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
 این دانشکده صبح روز 30 فروردین ماه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
دانشکده علوم و فنون نوین وابسته به دانشگاه تهران و در انتهای خیابان کارگر شمالی قرار گرفته است.

صفحات اجتماعی