header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 60 و 61 فرزان - آذر و دی 1390 arrow تولید علم: مقایسه وضعیت تعداد تولیدات علمی ایران با ترکیه
تولید علم: مقایسه وضعیت تعداد تولیدات علمی ایران با ترکیه

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به وضعیت تولید علم ایران در پایگاه ISIو اسکوپوس گفت: ایران در پایگاه استنادی ISIدر سال 2011 رتبه 20 را کسب کرد و ترکیه با افت تولید علمی رتبه 18 را به دست آورد.
دکتر محمد مهدی‌نژاد در نشست خبری صبح امروز به تحلیل وضعیت ایران از نظر تولید علمی در پایگاه‌های استنادی اشاره کرد و افزود: براساس آمار ارایه شده از سوی پایگاه استنادی ISIایران در سال 2009 با تولید 16 هزار و 410 مقاله و سهم 0.93 درصد تولید علم جهان مقام 22 را کسب کرد و ترکیه با تولید 25 هزار و 446 مقاله رتبه 18 را از آن خود کرد.
وی با اشاره به پایین بودن 4 پله‌ای ایران از ترکیه در سال 2009 به وضعیت ایران در سال 2010 اشاره کرد و اظهار داشت:‌ ایران با تولید 18 هزار و 286 مقاله و سهم 1.05 درصد تولید علم دنیا رتبه 22 را از آن خود کرد این در حالی است که ترکیه با تولید 26 هزار و 78 مقاله همچنان در رتبه 18 باقی ماند.
معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین با اشاره به وضعیت ایران در پایگاه‌ استنادی ISIاز نظر تولید علم در سال 2011 خاطرنشان کرد: ایران با 21 هزار و 38 مقاله از سهم 1.44 درصد تولید علم دنیا، مقام بیستم دنیا را کسب کرد.
به گفته وی ترکیه در سال 2011 با افت تولید علمی با 23 هزار و 916 مقاله در سهم 1.64 درصد تولید علمی رتبه 18 را به دست آورد.
مهدی نژاد همچنین یادآور شد: در هر دو پایگاه ISIو اسکوپوس 30 کشور اول دنیا در تولید علم به جز کشور چین در سال 2011 با کاهش علمی مواجه بودند به گونه‌ای که آمریکا در سال 2009، 470 هزار و 44 مقاله ولی در سال 2011، 442 هزار و 378 مقاله علمی تولید کرد.
وی با اشاره به وضعیت تولیدات علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس اضافه کرد: ایران در سال 2009 با 22 هزار و 736 مقاله و سهم 1.09 درصد تولید علم دنیا مقام 21 و در سال 2010 با 27 هزار و 780 مقاله و سهم 1.27 درصد به مقام 19 ارتقا یافت.
مهدی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت ایران در سال 2011 در پایگاه استنادی اسکوپوس یادآور شد: ایران با 31 هزار و 234 مقاله و سهم 1.46 درصد به مقام 17 رسید.

صفحات اجتماعی