header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 62 و 63 فرزان - بهمن و اسفند 1390 arrow اخبار فرزان: مدیرعامل موسسه فرزان در حاشیه جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
اخبار فرزان: مدیرعامل موسسه فرزان در حاشیه جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دكتر غلامرضا حبيبي مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان درحاشيه مراسم نخستين جشنواره نوآوري دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی این دانشگاه بر اهمیت ایجاد زیرساختهای دانشگاه کارآفرین تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشروح سخنان ایشان به شرح ذیل می باشد:
  دكتر غلامرضا حبيبي كارآفرين برتر ملي سال 90 و مديرعامل موسسه توسعه دانش،پژوهش و فناوري فرزان، ضمن تشكر از برگزاركنندگان برنامه نوآوري گفت : به نظرمن برگزاري اين برنامه تدبير بسيار خوبي بود كه تحرك خيلي خوبي را در دانشگاه ايجاد خواهد كرد. اما آن چيزي كه واقعا بايد بيش از اينها به آن پرداخته شود بحث ايجاد دانشگاه كارآفرين است.
  وي ادامه داد: در اصل، دانشگاه نوآور مقدمه اي براي ايجاد دانشگاه كارآفرين است . براي ايجاد دانشگاه كارآفرين بايد يك سري تغييرات و اصلاحات در سطح دانشگاه اتفاق بيفتد، از جمله اينكه بايد تغييراتي درمدل و سبك آموزشها بوجود بيايد .
  دكتر حبيبي تصريح كرد : پيش از اين تاكيد مي شد كه آموزشها بايد از اطلاعات و محفوظات محوري به سمت پرورش مهارتهاي پردازش و بكارگيري اطلاعات پيش برود. البته اين تغيير رويكرد در طول سالهاي قبل اتفاق افتاد و نتيجه آن اين بود كه دانشگاههاي ما از آموزش محوري به سمت پژوهش محوري يا به تعبيري آموزش و پژوهش محوري تغيير رويكرد داد.
  نماينده كارآفرينان در شوراي عالي اشتغال كشور ادامه داد: امروز آنچه كه به عنوان ضرورت براي اصلاح در برنامه هاي آموزشي لازم است تغيير رويكرد از رويكردهاي جاري به سمت پرورش مهارتهاي كارآفريني و مسائل وابسته به آن مي باشد .
وي تاكيدكرد : لازم است در كنار برنامه هاي عادي آكادميك، مهارتهايي مثل مديريت، مهارتهاي ارتباطات و  روابط عمومي، قابليتهاي تجاري سازي و موارد مشابه اينها به دانشجويان آموزش داده شود تا دانشجوياني كه بعنوان دانش آموخته از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند  بعنوان افراد كارآفرين (نه جوياي كار) وارد جامعه شوند.
  دكتر حبيبي عنوان كرد: در يك مقطعي در دانشگاهها تاكيد بر بحث انتشار مقالات پژوهشي وجود داشت و نتيجه آن اين شدكه كشور ما  در حال حاضراز لحاظ شتاب رشد علمي در دنيا مقام اول را دارا مي باشد كه اين افتخار بزرگي است. اما امروز ما نياز داريم كه يك قدم جلوتر برويم و آنچه را كه ماحصل پژوهشهاست به سمت تجاري سازي حركت بدهيم، بدين منظور سياستگذاري هم بايد متناسب با همين هدف تغيير كند. يعني اگرقبل از اين ارزش واعتبار منوط به انتشار مقالات پژوهشي بود حالا ارزشها بايد به سوي تجاري سازي، ايجاد شركتهاي دانش بنيان و در اصل نوآوريها متمركز شود .
  كارآفرين برتر استان تهران بيان كرد: آنچه كه بايد در ابتداي شكل گيري و تكوين دانشگاه كارآفرين مورد توجه ويژه قرار گيرد بحث ايده يابي است. بدين معنا كه در جامعه دانشگاهي كه اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران در سطوح مختلف فعاليت مي كنند، ايده هاي ارزشمندغربال شوند و مورد حمايت قرار گيرند .
  دكتر حبيبي با اشاره به اهميت استعداديابي در سطح آموزش عالي و نقش آن در توفيق كارآفرينان آينده كشورگفت: استعداديابي و شناسايي افراديكه از مهارتهاي كارآفريني برخوردار هستند در بازدهي هرچه بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده موثر خواهد بود.
  وي در خصوص پشتيباني و حمايت از كارآفرينان گفت : يكي از چالشهاي اصلي كار آفرينان بخصوص كارآفرينان دانش بنيان، بحث تامين مالي است. تامين مالي بايد در دو سطح مورد توجه قرار گيرد. مرحله اول ، شكل گيري ايده پژوهش و به ثمر رسيدن آن و مرحله دوم بحثهاي مربوط به تجاري سازي آن است.
دكتر حبيبي ادامه داد: در مرحله اول سياستگزارها و برنامه ريزان كشوري بايد عنايت كنند هر چه بيشتر بودجه پژوهش را تقويت كنند و در سطح دانشگاه هم اين بودجه با حداقل پروسه هاي بروكراتيك به پژوهشگر تعلق بگيرد تا با خيال آسوده بتواند به كار تحقيقاتي خود برسد.
  وي تصريح كرد:در مرحله دوم (تامين مالي) كه جزء تجاري سازي است بايد فضاي كسب و كار به نحوي فراهم شود تا شركتهاي دانش بنيان براحتي تشكيل شوند و از سوي ديگر، پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و صندوقهاي فناوري، منابعي را كه براي حمايت از تجاري سازي ايده ها مورد نياز است در اختيار پژوهشگران، فن آوران و كارآفرينان قرار بدهند .
دكتر حبيبي در خاتمه گفت : به نظر من تغيير همه جانبه اي در رويكرد دانشگاه و ايجاد مختصات يك دانشگاه كارآفرين مي تواند باعث بوجود آمدن فضاي مناسب براي حركت كارآفرينان بخصوص كارآفرينان دانش بنيان باشد. اميد است بتوانيم مدلهاي موفق  و الگوهاي خوب دنيا را ( مثل دانشگاه استنفورد وآكسفورد) در كشورمان ارائه نماييم.

صفحات اجتماعی