header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 65 فرزان - اردیبهشت1391 arrow پژوهشگر برتر: 54 مقاله از پژوهشگران علوم پزشکی ایرانی در سال 2012در فهرست یک درصد مقالات برتر جهان
پژوهشگر برتر: 54 مقاله از پژوهشگران علوم پزشکی ایرانی در سال 2012در فهرست یک درصد مقالات برتر جهان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 54 مقاله از پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 2012 در فهرست یک درصد برتر مقالات پر ارجاع جهان در گرایش های مختلف علمی قرار گرفت.

دکتر مصطفی قانعی افزود: براساس آستانه های تعیین شده به تفکیک سال و گرایش علمی در یک بازه زمانی 10 ساله، 54 مقاله منتشر شده از سوی محققان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در میان فهرست یک درصد برتر مقالات پر ارجاع جهان قرار گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت افزود: تعداد این مقالات در سال 2010، 21 مقاله، در سال 2011، 40 مقاله و در سال 2012 با رشد 35 درصدی مواجه شده و به 54 مقاله رسیده است.
وی گفت: براساس گرایش های علمی مورد بررسی، گرایش پزشکی بالینی بیشترین سهم مقالات را به خود اختصاص داده است و گرایش علمی داروشناسی سم شناسی در رتبه بعدی قرار دارد.
دکتر قانعی میانگین عمر مقالات یک درصد برتر منتشر شده از سوی محققان کشورمان را 3 سال عنوان کرد و افزود: میانگین عمر مقالات یک درصد برتر منتشر شده از سوی محققان کشور حاکی از افزایش مشاهده پذیری و تمرکز تحقیقات بر روی موضوعات علمی مورد توجه در سطح بین المللی بوده است.

صفحات اجتماعی