header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 7 فرزان - تير 1386 arrow معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد
معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد
دکتر محمد واسعی پژوهشگر، محقق و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جای دکتر ملک افضلی به عنوان معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت طی مراسمی از زحمات دکتر ملک افضلی به خاطر 42 سال فعالیت در عرصه پزشکی کشور قدردانی کرد و دکتر محمد واسعی را به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
دکتر حسین ملک افضلی پس از 42 سال فعالیت در عرصه پزشکی به دلیل کسالت از سمت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کناره گرفت.
دکتر محمد واسعی پژوهشگر، محقق و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت های ارزشمندی را در کارنامه کاری خود دارد.

صفحات اجتماعی