header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 11 فرزان - آبان 1386 arrow آموزشهای سردبیری: ده قانون ساده براي بهبود عملكرد مرورگران
آموزشهای سردبیری: ده قانون ساده براي بهبود عملكرد مرورگران
  •   قانون اول
هرگز مقاله اي را براي داوري پذيرش نكنيد مگر آنكه بتوانيد در بازه زماني كه در اختيار داريد، آن را به اتمام برسانيد؛ به عبارت ديگر، نه گفتن را ياد بگيريد. داوراني كه با تأخير كار داوري را به انجام مي رسانند، مطلوب هيأت سردبيري مجله نيستند. از تأخير در روند داوري هيچكس سود نمي برد. عمده وقت، انرژي و هزينه مجلات صرف تعقيب كردن داوراني مي شود كه به هر جهت در ارائه كار خود تأخير نموده اند.

  •   قانون دوم
 از تعارض منافع (conflict of interest) بپرهيزيد. مقالات به صور گوناگون (بي نام، باز و دو سوكور) براي داوري به دست شما      مي رسند. در هر صورت بايد مسائل اخلاقي را در بالاترين سطح در نظر بگيريد. اگر احتمال مي دهيد حداقلي از تعارض منافع درباره يك مقاله وجود دارد، از داوري آن خود داري كنيد. تعارض منافع به ويژه در آنجا بروز مي كند كه شما ببينيد فردي به طرز عجيبي نزديك به ايده تحقيقاتي شما كه در مقاله بعديتان قصد چاپ آنرا داريد كار مي كند. اكثر مجلات نخست چكيده مقاله را براي اعلام نظر داور مي فرستند. چنانچه در همين مرحله متوجه تضاد منافع شديد، اصل مقاله را درخواست ننماييد.

  •   قانون سوم
 مرور خود را بنويسيد، آنگونه كه همانند يك نويسنده از كاري كه انجام مي دهيد، راضي گرديد. اگرچه شما براي نويسندگان ناشناس باقي خواهيد ماند، اما سردبير شما را به خوبي مي شناسد، نتيجه داوري شما را حفظ مي كند و دست نوشته هاي شما از جانب ناشر، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. خلاصه آنکه سابقه شما نزد ناشر محفوظ مي ماند، پس كيفيت داوري شما و به موقع انجام دادن کاري که بر عهده گرفته ايد، چيزيست كه مي توانيد به آن افتخار كنيد. بسياري از مجلات، داوراني دارند كه نحوه داوري شما از مقاله را (چه پذيرش شده باشد يا رد شده باشد) داوري مي كنند و نتيجه آن را براي شما مي فرستند. داوري آنها در مورد داوري خود را به دقت بخوانيد و در نوبتهاي بعدي، بكار بنديد.    

  • قانون چهارم
 شما با وجود آنكه داور هستيد، اما در جايگاه نويسندگان قرار داريد. توصيه هاي شما هنگاميكه جهت بازبيني مقاله نزد نويسنده ارسال و سپس اعمال مي گردد، به تهيه يك مقاله بهتر منجر خواهد شد. بارها پيش آمده است مقاله اي عليرغم داشتن يك ايده جديد، در آستانه رد شدن قرار داشته اما با اعمال نظر داوران و چندين نوبت بازبيني، به مرحله اي رسيده كه چندين مقاله ديگر به آن ارجاع نموده اند. بنابر اين به ذهن بسپاريد كه شما در هر حال يار و ياور نويسندگان هستيد، حتي اگر مقاله آنها را مورد پذيرش قرار نگيرد.

  •   قانون پنجم
مطمئن باشيد كه از خواندن مقاله و روند داوري لذت مي بريد و مطلب ياد مي گيريد. البته بايد اذعان كرد كه شما هرچه بيشتر داوري خوب انجام دهيد، بيشتر از شما درخواست داوري خواهند كرد و لذا ممكن است با مقالاتي مواجه گرديد كه خواندن آنها برايتان خسته كننده باشد. به ويژه آنكه سردبير ممكن است مقالاتي را به شما ارجاع دهد كه واقعاً مورد علاقه شما نباشد. اما حتماً به خاطر داشته باشيد كه بايد مقالاتي را براي داوري بپذيريد كه واقعاً انگيزه خواندن آنها را داشته باشيد، در حيطه مورد علاقه شما باشد و از آن چيز ياد بگيريد.

  •   قانون ششم
روشي براي روند داوري تهيه كنيد كه جوابگوي كارتان باشد. ابتدا يك نوبت مقاله را از ابتدا تا انتها بخوانيد. اين كار باعث مي شود يك برداشت كلي از محتواي موضوع و ميزان جديد بودن آن بدست آوريد. سپس راهنماي نويسندگان مجله را بخوانيد، بويژه اگر شما خودتان در آن مجله مقاله اي چاپ نكرده ايد يا مقاله از نوعيست كه شما با آن كمتر آشنا هستيد. با داشتن اين پيش زمينه، اكنون مي توانيد مقاله را با دقت آناليز كنيد و خلاصه اي از نظرات خود را به همراه پيشنهادات مرقوم نماييد. از منطق روشني براي استدلال انتقادات خود پيروي كنيد. نكات مثبت و منفي كار را با هم مورد توجه قرار دهيد. اشاره به مقالات مرتبطي كه مي تواند كيفيت مقاله را بهبود بخشد (ترجيحاً از مقالات خودتان نباشد) روش كوتاه و كارآمدي براي ارتقاي مقاله محسوب مي شود. يك داوري خوب، به نكات مهم و نكات جزئي، هر دو اشاره مي كند.

  •  قانون هفتم
 وقت با ارزش خود را صرف مقالاتي كنيد كه ارزش يك داوري خوب را داشته باشند. سندرم انتشار يا انحطاط  باعث مي شود بسياري از مقالات قبل از ارسال براي داور، فيلتر نشوند. وقت زيادي براي مقالات بي ارزش صرف نكنيد. اما واقعاً با خود رو راست باشيد كه چرا وقت كمي براي اين مقاله گذاشته ايد. اگر حتي جنبه هاي مثبتي در يك مقاله ضعيف پيدا كرديد، سعي كنيد با اشاره به آنها نويسندگان را تشويق نماييد در حاليكه همچنان دليل رد كردن مقاله نزد شما روشن است.

  •  قانون هشتم
 در صورت درخواست مجله، بي نام بودن خود را حفظ كنيد. ممكن است با داوري هايي برخورد كرده باشيد كه داور از شما خواسته به مقاله اش ارجاع دهيد، لذا در اين صورت شناسايي داور تا حدي ممكن خواهد بود. بنابر اين اگر سياست مجله بر آن تعلق قرار گرفته كه نام داور آشكار نشود، از هر طريق ممكن به آن پايبند باشيد. هرچند در برخي شاخه هاي فوق تخصصي دانش، اين كار بسيار مشكل است. بويژه سعي كنيد مقاله را با دوستان و همكاران خود در ميان نگذاريد مگر آنكه سردبير براي اين کار به شما چراغ سبز نشان دهد.

  •   قانون نهم
 روشن، موجز، بي طرف اما قاطع بنويسيد. نتيجه داوري كه بد نوشته شده باشد، همانند مقاله ايست كه بد نوشته شده باشد. مطمئن باشيد كه سردبير و نويسندگان منظور شما را به روشني در مي يابند. نقد نقطه به نقطه و قدم به قدم روش مناسبيست؛ زيرا خواندن و پاسخ دادن به آن آسان است. در مورد هر نكته دقيقاً قيد كنيد كه نويسنده بايد چه تغييري انجام دهد تا مقاله وي مورد پذيرش قرار گيرد. اگر انگليسي زبان اصلي شما نيست، از فرد ديگري بخواهيد مقاله را بخواند. سعي نكنيد نويسنده را وادار سازيد تا نظرات شخصي و عاطفي شما را اجباراً بپذيرد. سرانجام در قالب يك پاسخ روشن، به سردبير اعلام كنيد كه موافق چاپ مقاله هستيد يا خير. داوران، حتي اگر از آنها خواسته شود، معمولاً مقاله را رتبه بندي نمي كنند.

  •   قانون دهم
 پيشنهادات خود به سردبير را فراموش نكنيد. بسياري از مجلات اين امكان را به داوران مي دهند كه نظرات و پيشنهادات خود را، بدون آنكه نويسندگان مطلع شوند، مستقيماً به سردبير اعلام كنند. از اين فرصت استفاده كنيد تا نظر و ديدگاه شخصي خود را در قالب چند جمله واضح و روشن به سردبير بگوييد. البته مطمئن باشيد كه پيشنهاداتتان در راستاي نتيجه داوريتان باشد. در اين مكاتبه مي توانيد به قصورات احتمالي يا سوگرايي هايي كه نسبت به محتويات مقاله داشته ايد اشاره نمايد.

صفحات اجتماعی