header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 13 فرزان - دی 1386 arrow پژوهشهای کاربردی: تولیدات علمی را به نیازها متصل کنیم
پژوهشهای کاربردی: تولیدات علمی را به نیازها متصل کنیم
دكتر پرویز داوودی با بیان اینکه در کشور قادر به کاربردی کردن تولیدات علمی نیستیم، گفت: در کنار تولید علم باید این تولیدات را به نیازها متصل کنیم.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر پرویز داوودی در سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با بیان اینکه این جشنواره یک فضای بسیارمناسب برای حرکت علم پزشکی ایجاد کرده  است، اظهار داشت: قطعا برگزاری این جشنواره در چارچوب اهداف نظام است و با تاکیدات مقام معظم رهبری برای پیشرفت علوم مطابق است. وی با بیان اینکه محورهای لازم برای این حرکت در سند چشم انداز بیست ساله وحتی فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شده است، تصریح کرد: جهاد علمی از جمله لوازم تحقق این هدف است و باید یک سری ساختارها و تمهیدات حقوقی - سیاسی و اجرایی متناسب اندیشیده شود تا به طور خودکار به سمت فناوری های نوین حرکت کنیم. مکانیزم ها باید طوری حرکت کنند که مسیر حرکت را در این جهت پر رنگ نماید.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در سال 87 بالغ بر 400 میلیارد تومان بودجه به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داده شده که این مبلغ از کانال دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی هزینه خواهد شد.
وی یکی از نقش های اساسی که معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری باید دنبال کند را اتصال نیازها به تحقیقات تقاضا محور خواند.

دكتر داوودی اظهار داشت: سرمایه گذاری بر روی ICT ، شبکه سازی علوم و متوازن سازی علوم از برنامه هایی است که در برنامه پنجم توسعه در خصوص آن برنامه ریزی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پژوهش لزوما تبدیل تحقیقات به یک فرآورده یا تکنولوژی کاربردی نیست، خاطر نشان کرد: ممکن است در عمل تحقیق با شکست مواجه شود یا سرمایه گذاران سود خود را در نظر بگیرند و برای سرمایه گذاری ترغیب نشوند که در این زمینه دولت باید حمایت های لازم را انجام دهد.

وی یادآور شد: روش های دیگری نیز وجود دارد که شرکت های بیمه وتضمین خطر برای تضمین این پژوهش ها ریسک سرمایه گذاری را تضمین می کنند که در برنامه پنجم برای آن پیش بینی های لازم انجام خواهد شد.

دكتر داوودی در پایان به مشارکت دانشگاه ها و پژوهش ها در امر پژوهش اشاره و تصریح کرد: معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری بایدبودجه ها را در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هزینه کند و طراحی هایی داشته باشد که تولیدات علمی تقاضا محورشود و در جهت فناوری های نو حرکت کند.  

صفحات اجتماعی