header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 30 فرزان - خرداد 1388 arrow تولید علم: تولید علم ایران تا نیمه سال 2009 بیش از مجموع سال 2006
تولید علم: تولید علم ایران تا نیمه سال 2009 بیش از مجموع سال 2006
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با تشریح میزان تولید علم در ایران گفت: کل تولید علم ایران را تا روز گذشته (24 خرداد ماه) برابر با هفت هزار و 685 مدرک است که این رقم 855 مورد بیشتر از کل تولید عملی است که متخصصان ایرانی در سال 2006 تولید کردند.

دكتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: تولید علم در کشورهای پیشرفته که عمدتاً با شمارش تعداد مقالات در نشریات معتبر بین المللی مورد توجه قرار می گیرد به علت اینکه بخش قابل توجهی از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در این کشورها فعالیت می کنند از یک وصعیت ممتازی برخوردار است.

وی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته سرمایه و زیرساختها به گونه ای است که موجبات پیشرفتهای علمی را فراهم می آورد در حالی که به علت عدم سرمایه گذاری و نبود زیرساختهای لازم در کشورهای در حال توسعه، پیشرفتهای علمی در این کشورها قدری نگران کننده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه کرد: در بین کشورهای در حال توسعه برخی کشورها تلاش کرده اند تا کمیت و کیفیت آموزش عالی و تحقیقات علمی افزایش یابد.

وی گفت: به عنوان مثال ایران، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و مالزی در گروه کشورهایی قرار دارند که آموزش عالی در این کشورها از سطح علمی نسبتاً برجسته ای برخوردار است.

دكتر مهراد با بیان اینکه بین تولید علم و تولید ناخالص ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، گفت: با این حال وقتی به تلاش مسئولان آموزش عالی از یک سو و فعالیتهای علمی چشمگیر استادان و پژوهشگران از سوی دیگر نگاه می کنیم در می یابیم که شکاف علمی که در سالهای پیش نسبتا عمیق بود به تدریج از بین می رود.

وی افزود: کل تولید علم ایران به صورت مقاله علمی که در نشریات معتبر بین المللی از سال 1990 به بعد انتشار یافته و توسط موسسه اطلاعات عملی (ISI) نمایه سازی شده اند به رقمی برابر با 979/60 مدرک می رسد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری کل تولید علم ایران را تا روز گذشته (24 خرداد ماه) برابر با هفت هزار و 685 مدرک اعلام کرد.

به گفته دكتر مهراد این رقم 855 مورد بیشتر از کل تولید عملی است که متخصصان ایرانی در سال 2006 میلادی تولید کرده بودند.

وی با بیان اینکه افزایش تولید علم بر اثر تواناییهای بالقوه علمی درخور توجه است به مهر گفت: میزان تولیدات علمی ایران در سالهای 2007 و 2008 میلادی به ترتیب برابر 9 هزار و 158 و 13 هزار و 569 مدرک است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بدین ترتیب مشاهده می کنیم که ایران برحسب توسعه علمی از الگوهای رشد علمی پیروی می کند و به دلیل تحرک در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می توانیم از وضع علم و تولیدات علمی منظره و چشم انداز امیدوارکننده ای ارائه دهیم.

وی افزود: تولید علم چندین سال است که در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری ایران نهادینه شده و در واقع تلاش برای انتشار مقالات در نشریات معتبر عملی از حاشیه به کانون فعالیتهای علمی تحقیقاتی و موسسات علمی رانده شده و این فرایند راهی بس طولانی را پیموده که البته بسیار امیدوار کننده است.

صفحات اجتماعی